پخش زنده نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران

پخش زنده نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران
صدای آمریکا

بخش ابتدایی نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با ترجمه فارسی از صدای آمریکا پخش شد که می‌توانید اینجا ببینید:

منبع خبر: صدای آمریکا

اخبار مرتبط: پخش زنده نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران