امیر طاهری | سوریه چگونه «سوریانده» شد؟

امیر طاهری | سوریه چگونه «سوریانده» شد؟
فوتبالی‌ترین
در چند سال گذشته، واژه تازه‌ای به فرهنگ واژگان سیاسی افزوده شده است: سوریه‌ای شدن که به انگلیسی می‌شود Syrianization. در فارسی شاید بتوان گفت: سوریاندن! این واژه جدید به‌معنای تبدیل یک کشور است به...

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: امیر طاهری | سوریه چگونه «سوریانده» شد؟