حفظ کرامت و منزلت فرهنگیان اولویت اصلی آموزش و پرورش است

حفظ کرامت و منزلت فرهنگیان اولویت اصلی آموزش و پرورش است
خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان سند تحول بنیادین را خط مشی اصلی تعلیم و تربیت عنوان نمود و گفت: فرهنگیان متولی اجرای مفاد ساحت های ششگانه این سند بالادستی هستند و برای اجرای بهتر فعالیت‌ها باید به معلمان توجه بیشتری نمود که یکی از این موارد، بیمه و درمان همکاران می باشد.
پرویز عبدی اظهار داشت: آموزش و پرورش گستردگی و تأثیرگذاری خاص خود را در جامعه دارد؛ در مورد بیمه تکمیلی با وجود بودن اقدامات خوبی که صورت گرفته ولی در برخی موارد مانند افزایش مراکز طرف قرارداد، خدمات تحت پوشش، اختلال سامانه‌ای و موارد مشابه باید شرایط بهتر گردد.

جوادی پور؛ قائم مقام بیمه دانا نیز در ادامه ضمن مهم بیان نمودن نقش فرهنگیان، از پیگیری و بهبود وضعیت بیمه تکمیلی خبر داد.

46

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: حفظ کرامت و منزلت فرهنگیان اولویت اصلی آموزش و پرورش است