اجاره خانه در دو منطقه ۹ و ۱۰ تهران چند؟

روزنامه دنیای اقتصاد جدول اجاره خانه در مناطق 9 و 10تهران را منتشر کرده است.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: اجاره خانه در دو منطقه ۹ و ۱۰ تهران چند؟