سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی

سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی
خبرگزاری دانشجو

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی