گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی

گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی
خبرگزاری دانشجو

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی