تجمع در مقابل خانه مولوی محمدحسین گرگیج؛ معترضان خواهان لغو احضاریه او شدند

تجمع در مقابل خانه مولوی محمدحسین گرگیج؛ معترضان خواهان لغو احضاریه او شدند


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: تجمع در مقابل خانه مولوی محمدحسین گرگیج؛ معترضان خواهان لغو احضاریه او شدند