بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی

بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی
خبرگزاری مهر
دریافت 15 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی