بیانیه‌ها، منشورها و جنبش انقلابی مهسایی ایران (بخش اول)، اکبر دهقانی ناژوانی - Gooya News

آخوندها و افراد افراطی حامی‌ آنها برای خرابکاری و به فساد کشاندن جامعه استاد هستند. اما برای درست کردن کم می‌آورند، چون این افراد در ذهن و روح خود گرفتار احساسکور مذهبی هستند که هزار و چهارصد سال است که این احساسکور مذهبی افراطی کور شده و عقل این افراد مذهبی را ضعیف و در صندوقچه ذهن و روح این افراد افراطی مذهبی زندانی کرده. هر موقع این آخوندها و مذهبی‌های افراطی از عقل کم می‌آورند به اربابان خارجی روی می‌آورند. چرا تا این حد نفهمی و کمبود؟، چون در قدیم علمی نبوده که عقل و احساس بشر در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست از این علم استفاده کنند، در نتیجه عقل و احساس ناقص و بشر برخورد درستی با این واقعیات نداشته و این واقعیات را خراب کرده. این واقعیات اجتماعی و محیط زیست که خراب شده‌اند تاثیرات مخرب روی ذهن، روح، عقل، احساس و جسم افراد گذاشته‌اند. این خرابی‌ها بر روی ذهن، روح، عقل، احساس و جسم بشر و بر روی اجتماع و محیط زیست به مرور روی هم جمع و کهنه شده‌اند و از توی آن پس از صدها سال مذهب افراطی بیرون آمده و بر ذهن و روح افراد مذهبی حکمفرما شده. احساسکور مذهبی دشمن عقل سلیم و احساس سالم بوده و می‌باشد. این احساسکور مذهبی زاینده و تقویت کننده رکود، عقبماندگی، انزوا، توهم، دروغ، توجیه گرایی و تقیه می‌باشد، البته ناسیونالیسم و قومگرایی و کمونیسم افراطی هم کم و بیش همین طور شکل گرفته‌اند و همه در اندازه‌های مختلف ایدئولوژی هستند که به مرور ناتوان، بسته و افراطی شده‌اند ‌و افراد را افراطی و متوهم بار آورده‌اند، به عبارت دیگر هر نو طرز فکر، ایده و ایدئولوژی از طرف فرد و افراد دارای رشد است.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: بیانیه‌ها، منشورها و جنبش انقلابی مهسایی ایران (بخش اول)، اکبر دهقانی ناژوانی - Gooya News