مبدع «حرف مفت» کیست؟

مبدع «حرف مفت» کیست؟
ایسنا

با ورود دستگاه مورس و تلگراف به ایران، بی‌اعتمادی به فناوری جدید و مقاومت و مخالفت مردم و بخشی از بدنه دربار و دولت نسبت به این وسیله ناشناخته بالا گرفت و ناصرالدین شاه را به فکر انداخت تا کاری کند تلگراف و تلگراف‌خانه جایش را بین مردم باز کند به همین دلیل دستور رایگان شدن تلگراف را صادر کرد و باعث شد اعتماد و انگیزه عموم به تلگراف بازسازی شود.

به گزارش ایسنا، ۲۷ اسفند ماه صد و شصت و پنجمین سالروز مخابره اولین پیام تلگراف از مدرسه دارالفنون به کاخ ناصرالدین شاه در تهران در سال  ۱۲۳۶ است.

حجم حوادث دوره سلطنت چهارمین شاه قاجار به حدی زیاد است که نمی‌دانم از کدامش شروع کنم. ناصرالدین شاه با ۴۸ سال سطلنت رتبه سوم طول عمر حکومت را در بین شاپور دوم ساسانی با ۷۰ سال و طهماسب اول صفوی با ۵۴ سال در اختیار دارد.

در دوره پادشاهیش هرات را به انگلستان واگذار کرد، صدراعظم خدمتگذارش امیرکبیر را به قتل رساند و محمدعلی باب رییس فرقه ضاله بابیه را کشت.

علاوه بر آن بسیاری از اختراعات، ابداعات، واژگان و القاب جدید و خدمات دولتی برای اولین بار در نظام اداری و اقتصادی ایران در دوره ناصرالدین شاه انجام شد.

ورود دوربین عکاسی، ضرب سکه، چاپ اسکناس و تمبر، انتشار روزنامه، اختراع چراغ گازی، احداث خط آهن، ورود دستگاه‌های موسیقی غربی از جمله پیانو، ثبت اسناد و املاک، تاسیس بانک، مدرسه، دانشگاه، سازمان پلیس، نیروی دریایی، سالن تئاتر، واردات دستگاه مورس و ساخت تلگراف‌خانه از عمده تحولات ایران در عصر ناصری است.

او در سفر به اروپا و مشاهده پیشرفت این کشورها، به  دستگاه مورس علاقمند شد و پس از آشنایی  با عملکرد این دستگاه تصمیم گرفت آن را به ایران بیاورد. او توانست با نظر مساعد دربار بریتانیا اولین دستگاه مورس را به ایران بیاورد تا  نخستین پیام تلگراف در تهران در دوره او مخابره شود.

سیم‌کشی تلگراف در عصر ناصرالدین شاه

منبع خبر: ایسنا

اخبار مرتبط: «ترفند» کارساز ناصرالدین شاه برای اعتماد مردم به «حرف مفت»