از ابتدای پیدایش تا به حال منشور زندگی چگونه نوشته شده است؟ (بخش اول)، اکبر دهقانی ناژوانی - Gooya News

همیشه بشر برای تنظیم ذهن، روح و جسمش به عقل و احساس احتیاج داشته و دارد. در نبود علم در زمان قدیم عقل ضعیف و احساس یاور عقلی نداشته و با رشد منفی به احساسکور تبدیل و این احساسکور می‌بایستی با دروغ، توجیه گرایی و ترفند ذهن و روح و جسم بشر را در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست تنظیم و هماهنگ کند. در نتیجه در نبود علم و عقل برخورد با واقعیات نادرست و به مرور مشکلات زیاد و لاینحل و بشر در نبود علم و عقل از نظر ذهنی، روحی و جسمی بیش از حد به این احساسکور وابسته و به مرور از روی ناعلاجی به آن عادت کرده بود. در نبود یاور عقلی احساسکور بر ذهن و روح مردم حکومت مطلقه خداگونه پیدا کرد، پس بنابراین تمام منشورها، بیانیه‌ها، اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها که همه در اندازه‌های مختلف قوانینی هستند در چهارچوب رشد اجتماعات کوچک و بزرگ، همگی توسط احساسکور توجیه گرای دروغگو در ذهن و روح بشر تنظیم و نوشته می‌شدند بدون دخالت درست عقلی و علمی، در نتیجه طی چندین قرن احساسکور متوهم، دروغگو و منزوی به احساسکور مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی افراطی تبدیل شد. از این زمان به بعد منشورها، آئین نامه‌ها، اساسنامه‌ها و.... توهمزا، انزواطلب، مظهر جهل و دروغ به هم گره خورده و از توی آنها مذهب افراطی، ناسیونالیسم افراطی و قومگرایی افراطی بیرون آمدند و توسط این احساسکور در ذهن و روح بشر بیشتر جا می‌افتادند. اراجیف این منشورها و اساسنامه‌ها و.... هیچ هماهنگی با واقعیات اجتماعی و محیط زیست نداشتند. مردم مسخ شده بی عقل گرفتار خدای احساسکور در ذهن و روح خود باید به فرمان خدای احساسکور این منشورها و... کذایی را اجرا می‌کردند، حتی اگر لازم بود بابت این منشورهای مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی جنگهای مذهبی، ناسیونالیستی و قومی در بگیرند می‌بایستی مردم از این منشورهای خداگونه و حکومت احساسکور مطلقگرا در ذهن و روح خود با جان و مال خود دفاع می‌کردند، حتی دختران خود را زنده به گور می‌کردند که تا حکومت خدای احساسکور بر ذهن و روح مردم خداگونه پا برجا باقی بماند و گناهان این مردم را ببخشد. احساسکور عقل ضعیف مردم را در صندوقچه ذهن و روح آنها زندانی کرده بود که مردم سراغ عقل را نگیرند تا دشمن و رقیبی برای خودش وجود نداشته باشد تا حدی که به فرمان احساسکور، بخصوص احساسکور مذهبی، مردم عقل را کفر و عاقل را کافر می‌دانستند و بسیاری از افراد عاقل را کشتند.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: از ابتدای پیدایش تا به حال منشور زندگی چگونه نوشته شده است؟ (بخش اول)، اکبر دهقانی ناژوانی - Gooya News