بارش شدید تگرگ و باران در خیابان ولیعصر تهران

بارش شدید تگرگ و باران در خیابان ولیعصر تهران
خبرگزاری مهر
دریافت 20 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: بارش شدید تگرگ و باران در خیابان ولیعصر تهران

موضوعات مرتبط: خیابان ولیعصر باران تگرگ