سردار و سالار قلابی جاده صاف‌کن تزارهای روس

سردار و سالار قلابی جاده صاف‌کن تزارهای روس
ایسنا
اثر جنایت روسها بر گنبد حرم امام رضا (ع) - ۱۲۹۱

تاریخ مشروطه از ابتدا تا روز شکستش، فراز و فرودهای بسیاری را شاهد بود و هیچگاه خالی از نیرنگ‌ها، دشمنی‌ها و فریبکاری‌ها نبود. یک روز به بهانه تقدیر و تشکر، ستارخان و باقرخان را به تهران دعوت کردند و عنوان سردار ملی و سالار ملی به آنان دادند و یک ماه بعد گلوله به سوی‌شان شلیک کردند و بزم شادی را به قتلگاه‌شان تبدیل کردند و دو سال بعد، فتنه روسی با طرحی فریبکارانه، از سید محمد یزدیِ طالب‌الحق سردار ملی و از محمد قروش‌آبادی نیشابوری سالار ملیِ قلابی ساخت و با به توپ بستن بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نفسِ مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان خراسان و مشهد را برید.

به گزارش ایسنا، امروز ۹ فروردین صد و دهمین سالروز به توپ بستن بارگاه امام رضا علیه‌السلام توسط نظامیان روس در سال ۱۲۹۱ است.

فروردین ۱۲۹۱ دو حادثه هولناک اتفاق افتاد. حادثه هولناک و تاسف‌آور اول در تاریخ دهم فروردین در ایران اتفاق افتاد. بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان با توپ‌های روسی گلوله‌باران شد و دهها نفر از زائران و مجاوران رضوی مظلومانه به شهادت رسیدند. ۱۶ روز بعد در آن سوی جهان و در آبهای اقیانوس اطلس شمالی کشتی انگلیسی تایتانیک ساعاتی بعد از برخورد با کوه یخ، غرق شد.

آثار جنایت روسها بر صحن ها و رواقهای حرم امام رضا (ع)- ۱۲۹۱

منبع خبر: ایسنا

اخبار مرتبط: سردار و سالار قلابی جاده صاف‌کن تزارهای روس