درخشش اعضای هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان در جهان

هشت عضو هیأت‌علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ (براساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۲ و عملکرد استنادی در دوره ۲۰۲۲-۱۹۹۶) قرار گرفتند.

طبق گزارش آبان ۱۴۰۲ پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) بر مبنای گزارش الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال۲۰۲۲ که مبتنی شاخص‌های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپس منتشر شده است؛ براساس تحلیل عملکرد استنادی یک‌ساله ۸ پژوهشگر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر قرار گرفته‌اند.

در این بخش دکتر هادی بیت الهی، در حوزه موضوعی شیمی، دکتر علیرضا عسکرزاده در حوزه موضوعی فناوری‌های راهبردی، دکتر عصمت راشدی در حوزه موضوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر محمدباقرعسکری در حوزه موضوعی فیزیک و نجوم، دکتر محمد نجف زاده در حوزه موضوعی مهندسی، دکتر فرشید کی نیا در حوزه موضوعی فناوری‌های راهبردی، دکترمریم فیاضی در حوزه موضوعی شیمی و دکتر مهدی یوسفیان در حوزه موضوعی فیزیک و نجوم در جمع پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

همچنین براساس تحلیل عملکرد استنادی در طول خدمت ۲۰۲۲-۱۹۹۶ تعداد ۵ پژوهشگر از دانشگاه تصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر قرار گرفته‌اند. نام دکتر هادی بیت الهی، دکتر عصمت راشدی، دکتر علیرضا عسکرزاده، دکتر فرشید کی نیا و دکتر محمد نجف زاده در این لیست اعلام شده است.

شایان ذکر است شاخص‌های استنادی شامل شاخص اچ، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی است که در دو سطح ارائه می‌شود: عملکرد استنادی یک‌ساله در سال گذشته و عملکرد استنادی در طول خدمت (۲۰۲۲-۱۹۹۶). معیار‌های استنادی با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی تحلیل می‌شوند. پژوهشگرانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند در تحلیل‌ها وارد می‌شوند و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. رتبه جهانی پژوهشگر بر مبنای نمره ترکیبی (بدون خوداستنادی) تعیین می‌شود.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: درخشش اعضای هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان در جهان