اخبار آنتوان آرنو

«منطق یا فن اندیشیدن»؛ اثری از چهار قرن پیش برای اندیشیدن امروز
خبرگزاری جمهوری اسلامی

«منطق یا فن اندیشیدن»؛ اثری از چهار قرن پیش برای اندیشیدن امروز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
کتاب منطق یا فن اندیشیدن یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متون منطقی در دوران مدرن محسوب می‌شود که آنتوان آرنو (Antoine Arnaud) فیلسوف فرانسوی (۱۶۹۴-۱۶۱۲) و پی‌یر نیکول (Pierre Nicole) منطق‌دان و الهیات‌دان فرانسه (۱۶۹۵-۱۶۲۵) آن را به‌رشته تحریر درآوردند. آرنو و نیکول در بخش درآمد این اثر با بیان...کتاب منطق یا فن اندیشیدن یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متون منطقی در دوران مدرن محسوب می‌شود که آنتوان آرنو (Antoine Arnaud) فیلسوف فرانسوی (۱۶۹۴-۱۶۱۲) و پی‌یر نیکول (Pierre Nicole) منطق‌دان و الهیات‌دان فرانسه (۱۶۹۵-۱۶۲۵) آن را به‌رشته تحریر درآوردند