اخبار ابراهیم پشتکوهی

فروش پنج میلیاردی نمایش‌های تئاترشهر در سال ۱۴۰۱
تابناک

فروش پنج میلیاردی نمایش‌های تئاترشهر در سال ۱۴۰۱

تابناک - ۸ روز قبل
  به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، گزارش مشروح اطلاعات آماری مربوط به اجرای ۴۶ اثر نمایشی به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر در سال ۱۴۰۱ به تفکیک تالار‌های نمایشی ارائه شد. این اطلاعات آماری شامل کل نمایش‌های اجراشده در سال ۱۴۰۱ است که... نمایش‌های «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از ۱۴ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت، «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده از اول خرداد تا ۱۰ تیر، «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از ۱۷ تیر تا ۸ شهریور، «سگ‌ها و استخوان‌های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی از ۱۳ تا ۲۹ شهریور، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه پیری از ۱۴ تا ۲۹ شهریور (نیمه تمام)، «فرزند یک خنیاگرم» به کارگردانی شکرخداگودرزی از ۴ آبان تا ۱۱ آذر، «بهرام به روایت هفت پیکر» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۸ آذر تا ۲۸ دی، «خانه بردنارداآلبا» به کارگردانی آرش امیری از ۱ دی تا ۲۸ دی، «در و گبر و یک قرص نان» به کارگردانی داود فتحعلی بیگی از ۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تالار چهارسو روی صحنه رفتند
فروش پنج میلیاردی نمایش‌های تئاترشهر در سال ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو

فروش پنج میلیاردی نمایش‌های تئاترشهر در سال ۱۴۰۱

خبرگزاری دانشجو - ۸ روز قبل
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، گزارش مشروح اطلاعات آماری مربوط به اجرای ۴۶ اثر نمایشی به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر در سال ۱۴۰۱ به تفکیک تالار‌های نمایشی ارائه شد. این اطلاعات آماری شامل کل نمایش‌های اجراشده در سال ۱۴۰۱... نمایش‌های «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از ۱۴ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت، «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده از اول خرداد تا ۱۰ تیر، «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از ۱۷ تیر تا ۸ شهریور، «سگ‌ها و استخوان‌های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی از ۱۳ تا ۲۹ شهریور، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه پیری از ۱۴ تا ۲۹ شهریور (نیمه تمام)، «فرزند یک خنیاگرم» به کارگردانی شکرخداگودرزی از ۴ آبان تا ۱۱ آذر، «بهرام به روایت هفت پیکر» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۸ آذر تا ۲۸ دی، «خانه بردنارداآلبا» به کارگردانی آرش امیری از ۱ دی تا ۲۸ دی، «در و گبر و یک قرص نان» به کارگردانی داود فتحعلی بیگی از ۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تالار چهارسو روی صحنه رفتند
گزارش آماری نمایش‌های تئاتر شهر در ۱۴۰۱ اعلام شد/ «پدر» در صدر
خبرگزاری مهر

گزارش آماری نمایش‌های تئاتر شهر در ۱۴۰۱ اعلام شد/ «پدر» در صدر

خبرگزاری مهر - ۸ روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، گزارش مشروح اطلاعات آماری مربوط به اجرای ۴۶ اثر نمایشی به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر طی سال ۱۴۰۱ به تفکیک تالارهای نمایشی ارائه شد. این اطلاعات آماری شامل کل نمایش‌های اجرا شده در سال ۱۴۰۱ است... نمایش های «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از ۱۴ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت، «اسب های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده از اول خرداد تا ۱۰ تیر، «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از ۱۷ تیر تا ۸ شهریور، «سگ ها و استخوان های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی از ۱۳ تا ۲۹ شهریور، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه پیری از ۱۴ تا ۲۹ شهریور (نیمه تمام )، «فرزند یک خنیاگرم» به کارگردانی شکرخدا گودرزی از ۴ آبان تا ۱۱ آذر، «بهرام به روایت هفت پیکر» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۸ آذر تا ۲۸ دی، «خانه بردناردا آلبا» به کارگردانی آرش امیری از ۱ دی تا ۲۸ دی، «در و گبر و یک قرص نان» به کارگردانی داود فتحعلی بیگی از ۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تالار چهارسو روی صحنه رفتند
چند نفر در سال ۱۴۰۱ به تئاترشهر رفتند؟
ایسنا

چند نفر در سال ۱۴۰۱ به تئاترشهر رفتند؟

ایسنا - ۸ روز قبل
تئاترشهر در سالی که به روزهای آخر خود رسیده، بیش از ۸۰ هزار نفر تماشاگر داشته و نمایش‌های اجراشده در آن حدود پنج میلیار تومان بلیت فروختند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، گزارش مشروح اطلاعات آماری مربوط به اجرای ۴۶ اثر نمایشی به...  نمایش های «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از ۱۴ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت، «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده از اول خرداد تا ۱۰ تیر، «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از ۱۷ تیر تا ۸ شهریور، «سگ‌ها و استخوان‌های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی از ۱۳ تا ۲۹ شهریور، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه پیری از ۱۴ تا ۲۹ شهریور (نیمه تمام)، «فرزند یک خنیاگرم» به کارگردانی شکرخداگودرزی از ۴ آبان تا ۱۱ آذر،   «بهرام به روایت هفت پیکر» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۸ آذر تا ۲۸ دی، «خانه بردنارداآلبا» به کارگردانی آرش امیری از ۱ دی تا ۲۸ دی، «در و گبر و یک قرص نان» به کارگردانی داود فتحعلی بیگی از ۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تالار چهارسو روی صحنه رفتند
۵ میلیارد و ۳۶۱ میلیون؛ فروش ساختمان استوانه‌ای چهارراه ولیعصر در سال ۱۴۰۱
خبر آنلاین

۵ میلیارد و ۳۶۱ میلیون؛ فروش ساختمان استوانه‌ای چهارراه ولیعصر در سال ۱۴۰۱

خبر آنلاین - ۸ روز قبل
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی مجموعه تئاتر شهر، گزارش مشروح اطلاعات آماری مربوط به اجرای ۴۶ اثر نمایشی به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر طی سال ۱۴۰۱ به تفکیک تالارهای نمایشی ارائه شد. این اطلاعات آماری شامل کل نمایش‌های اجرا شده در سال ۱۴۰۱ است که... نمایش‌های «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از ۱۴ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت، «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی‌زاده از اول خرداد تا ۱۰ تیر، «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از ۱۷ تیر تا ۸ شهریور، «سگ‌ها و استخوان‌های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی از ۱۳ تا ۲۹ شهریور، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه‌پیری از ۱۴ تا ۲۹ شهریور (نیمه‌تمام)، «فرزند یک خنیاگرم» به کارگردانی شکرخداگودرزی از ۴ آبان تا ۱۱ آذر، «بهرام به روایت هفت پیکر» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۸ آذر تا ۲۸ دی، «خانه بردنارداآلبا» به کارگردانی آرش امیری از ۱ دی تا ۲۸ دی، «در و گبر و یک قرص نان» به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی از ۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تالار چهارسو روی صحنه رفتند
نمایش‌های جدید مجموعه تئاتر شهر معرفی شدند
خبرگزاری دانشجو

تئاترشهر در فروردین ماه میزبان کدام نمایش‌هاست؟

ایسنا - ۸ روز قبل
۶ اثر نمایشی مختلف از روزهای پایانی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه  و کارگاه نمایش پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.  به گزارش ایسنا، تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر از روز بیست و هفتم  فروردین ماه سال... در تالار اصلی نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد