اخبار برنامه درسی

برنامه درسی روز جمعه بیست و چهارم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
تتهران-ایرنا-جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه بیست و چهارم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.
برنامه درسی روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ روز قبل
به گزارش شب چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی پنجشنبه بیست و سوم  اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه - رشته شبکه و نرم...
برنامه درسی روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ روز قبل
به گزارش شب سه شنبه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه بیست و دوم  اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: اموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:۳۰ کارگاه گرافیک - پایه۱۲- رشته گرافیک...
برنامه درسی روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل
به گزارش شامگاه دوشنبه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ سبک سلامت -رشته تربیت بدنی- پایه ۱۲-...

برنامه درسی روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل
به گزارش شنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت اموزش و پرورش،جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه نوزدهم اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وب - رشته شبکه و نرم افزار-...
برنامه درسی روز شنبه هجدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز شنبه هجدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل
به گزارش شب جمعه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش،جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه هجدهم اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ عملیات تکمیلی -رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه...
برنامه درسی روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش یکشنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش،جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه سیزدهم اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ طراحی و مدل سازی لباس زنانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و...
برنامه درسی روز شنبه یازدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز شنبه یازدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش جمعه شب ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه یازدهم اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی -رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲- شاخه...
برنامه درسی روز جمعه دهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز جمعه دهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش پنجشنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۰ اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ تهیه صورت های مالی - رشته حسابداری - پایه ۱۲...
برنامه درسی روز پنجشنبه نهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

برنامه درسی روز پنجشنبه نهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش شب چهارشنبه مرکز اطلاع  رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۹ اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی دو - مشترک تمام رشته ها -پایه ۱۱-شاخه فنی...