اخبار تئاتر تئاتر

امسال در روزجهانی تئاتر، تئاتر تعطیل است!
آفتاب

امسال در روزجهانی تئاتر، تئاتر تعطیل است!

آفتاب - ۶ فروردین ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : شهرام گیل آبادی در این نامه، سخنان خود را عطف به نامه ارسالی به وزیر ارشاد کرد و از جانب خانه تئاتر برای مشاوره و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کرد.مشروح این نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوربا سلام و احترامعطف به...