اخبار تاج شهبانو

وزیر میراث فرهنگی ادعای سخنگوی دولت را رد کرد؛ تاج پهلوی و تاج شهبانو در ایران هستند - Gooya News
گویا

مستندات دزدی‌های خاندان پهلوی به روایت منابع غربی

خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبل
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی نفی و انکار دزدی‌های بزرگ دیکتاتور فراری ایران از سوی سلطنت طلبان، دفتر سخنگوی دولت با انتشار مستنداتی به ادعا‌های آنان پاسخ داد.جوابیه دفتر سخنگوی دولت که امروز در برخی روزنامه‌های داخلی نیز که این مطالب نادرستی را منتشر کرده بودند...
 ادعای سخنگوی دولت درباره خروج جواهرات سلطنتی توسط شاه + واکنش شهبانو فرح پهلوی - Gooya News
گویا

واکنش جهرمی به تکذیب ادعاهایش در مورد جواهرات سلطنتی: محکمه صالح رسیدگی کند

صدای آمریکا - ۲۸ دی ۱۴۰۱
یک روز پس از واکنش‌های گسترده به اظهارات علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، در مورد خروج جواهرات سلطنتی توسط محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی و یادآوری این نکته به او که جواهرات مورد اشاره در موزه جواهرات ملی در بانک‌ مرکزی نگهداری می‌شوند، جهرمی ادعاهای دیگری...