اخبار تاریخ دریانوردی

کریستف کلمب ایرانی را می‌شناسید؟
خبر آنلاین

کریستف کلمب ایرانی را می‌شناسید؟

خبر آنلاین - ۳ روز قبل
ایرانیان مسلمان به ویژه از قرن سوم هجری به بعد، با کشتی‌های مدرن خودشان، چهارگوشه دنیای شناخته شده آن روز را به هم متصل کرده بودند؛ شیوه آن‌ها در مسیریابی و استفاده از ستاره‌ها، باعث دقت فوق‌العاده دریانوردان کارکشته ایرانی در یافتن راه‌های جدید دریایی شد و این‌گونه بود... سلیمان سیرافی گزارش مفصلی درباره مشاهدات خود در هند، چین و جزایر مالایا به دست داده‌است که در زمره مهم‌ترین اسناد تاریخ دریانوردی و جهانگردی ایرانیان قرار دارد