اخبار دانشگاه لنکستر

ویروس کرونا: پنج نمودار درباره بزرگترین سقوط کربنی
بی بی سی فارسی

ویروس کرونا: پنج نمودار درباره بزرگترین سقوط کربنی

بی بی سی فارسی - ۷ روز قبل
در خلال یک قرن اخیر، تا کنون هیچ جنگ، رکود اقتصادی یا بیماری فراگیرجهانی به اندازه کووید-۱۹ تاثیری چنین قاطع بر سطح تولید گاز دی اکسید کربن، از گازهای گلخانه‌ای، نداشته است. منابع مختلف تحقیقاتی گفته‌اند که ما در حال حاضر در یک دوره کاهش بی سابقه تولید کربن...به گفته گیل وایتمن، استاد دانشگاه لنکستر در بریتانیا، پیش از اینها تقریبا باورکردنی نبود که دولت های سراسر جهان هنگام مواجهه با یک وضعیت اضطراری بهداشتی تصمیم بگیرند بشریت را بر اقتصاد اولویت دهند