اخبار دین زرتشتی

پیشینۀ طب اسلامی در کتاب‌های حدیث

آر اف آی - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تبلیغ بازرگانی یکشنبۀ گذشته ۱۹ آوریل فردی به نام «مهدی سبیلی»، مدیر «انجمنِ علمی- آموزشیِ طب الصادق»، ویدئویی دربارۀ خاصیتِ درمانی و پیشگیرانۀ ادرار شتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و واکنش گستردۀ ایرانیان را در رسانه‌های مجازی و گاه در مطبوعات رسمی کشور برانگیخت. او در آن ویدئو... در وندیداد که یکی از نَسْک‌های پنجگانۀ اوستاست و دربرگیرندۀ مسائل بهداشتی و آیینیِ دین زرتشتی است، آمده است که اگر مدت حیض زن طولانی باشد، «مزداپرستان باید گذرگاهی خالی از درخت و گیاه انتخاب کنند و سه گودال در زمین بکنند

پیشینۀ طب اسلامی در کتاب های حدیث

پیک ایران - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیشینۀ طب اسلامی در کتاب‌های حدیث استفادۀ دارویی از ادرار شتر در تاریخ اسلام پیشینۀ درازی دارد. حتی ابوعلی سینا نیز آن را برای درمان بعضی از بیماری‌ها تجویز کرده است. استفاده از ادرار گاو برای تطهیر در «وندیداد» که یکی از نَسْک‌های پنجگانۀ اوستاست توصیه شده است. در... در وندیداد که یکی از نَسْک‌های پنجگانۀ اوستاست و دربرگیرندۀ مسائل بهداشتی و آیینیِ دین زرتشتی است، آمده است که اگر مدت حیض زن طولانی باشد، «مزداپرستان باید گذرگاهی خالی از درخت و گیاه انتخاب کنند و سه گودال در زمین بکنند
چنین گفت زرتشت...
آفتاب

چنین گفت زرتشت...

آفتاب - ۶ فروردین ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : با اینکه دین زرتشت بر شعار سه‌گانه پندار، گفتار و کرداد نیک استوار شده اما ترویج‌دهنده باورهای عمیق و به‌روزی مثل آزادی انتخاب، دوگانگی نیکی و بدی، پویایی آفرینش و تحول به سمت بهتر شدن است.  سال قبل با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ششم... این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که جیمز مولتون –محقق بریتانیایی- در کتابی تحت عنوان «دین نخستین زرتشت» که چکیده‌ای از آن توسط همایون همتی ترجمه شده است؛ اعتقاد دارد که زرتشت یک پیامبر بوده و مغ‌ها (روحانی یا موبد) سعی داشتند که با نفوذ در دین زرتشتی، زرتشت را هم یک مغ و خود را به عنوان نگهبانان رسمی آیین زرتشت معرفی کنند در حالیکه دین زرتشت و اوستا توسط مغ‌ها تحریف شده است