اخبار روز جشن

محمدخانی: بازیکنان پرسپولیس نشان دادند میراث‌دار خوبی برای نسل قدیم هستند
خبرگزاری میزان

محمدخانی: بازیکنان پرسپولیس نشان دادند میراث‌دار خوبی برای نسل قدیم هستند

خبرگزاری میزان - ۳ روز قبل
ناصر محمدخانی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل نساجی، اظهار داشت: پرسپولیس در بازی با نساجی با انگیزه، توان و قدرت بالایی بازی کرد و علی‌رغم قهرمانی در لیگ، در این بازی که نیازی به امتیازش نداشت، کم نگذاشت و با امتیاز از... البته خیلی ناراحت هستیم که هواداران روز جشن قهرمانی، در ورزشگاه حضور ندارند چون حضور آنها می‌توانست به جذابیت لحظه بالا بردن جام کمک بیشتری کند
ماه ذیحجه، ماه حـادثه‌هاست
خبر آنلاین

ماه ذیحجه، ماه حـادثه‌هاست

خبر آنلاین - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ماه ذیحجـــــه ماه حــــادثه هاست  ماه غــم ها و ماه شـــــادی هاست روز اول روز بس شـــــــادی است  روز جشن و سرور و دامادی است حضـرت فاطــــمه به خـــانة بخت  شد علی شـــادمان و نیــــکوبخت اسوة همســـری به عشق و ســــداد  پایه ای بهــــر خانواده هــــا بنهـــاد  دهــــــه اولش... ماه ذیحجـــــه ماه حــــادثه هاست  ماه غــم ها و ماه شـــــادی هاست روز اول روز بس شـــــــادی است  روز جشن و سرور و دامادی است حضـرت فاطــــمه به خـــانة بخت  شد علی شـــادمان و نیــــکوبخت اسوة همســـری به عشق و ســــداد  پایه ای بهــــر خانواده هــــا بنهـــاد  دهــــــه اولش موسی عمــــــران      که به طور بود با خـــــدای جهـــان بود مجـــــــذوب گفتگوی خـــدا         حق بر او داد هم نویــــــد و نـــــدا که بمان تو کلیــــــم روزی چنــــد      باش در طور، خـــــرم و خرسنــــد زین اقـــــامت به قوم اسرائیـــــــل  فتنـــــه از هر طرف بشدگسیـــــل زین اقــــــامت فتنــــــه ای آمـــد          فتنة ســـــــامری ناکــــــارآمــــد کــــــرد آنچــــه را نبـــــاید کرد            مردمـــــــان را به راه دیــــگر کرد چونکه بر گشت موسی از میقــات  دید خلق برگشتـــــه اند، هیهــــات! غمگنـــــان و پریشــان او افســـرد       یقـــــه پور مــــــــادرش بفشــــــرد که مــــگر تو به جــــای من نبُـدی        پس چرا خــــلق این چنین بشــــدی گفت ای پور مــــــادرم به خـــــدا          خواستنـــــد تا سرم کنند جــــــدا هر چه گفتــــم اثــــر به عکس نمود  مردمـــان حرف سامــــــری بشنود ******** پنجمیـــــن روز ازین  ماه حـــــرام        شد شهیــــــد باقــــر آن امام همـــام آن امــــــام بزرگ علم و یقیـــــن          شد شهیـــد در مدینه زار و حـــزین  وامصیــــــبت ز این جفـــــا بر وی         ز جفــــــای عـــــدو، امــان از وی ******** روز نهــــم ز ماه، پیـــــک حسین          کشتـــــه در کوفـه شد زار و حُنیَـــــن مسلــــــم آن پیک دار پر عـــــزت         شد شهیـــــــد از تبار با غیـــــــرت ******** موســــــم حج در این دهـــه باشد  رمـــز و رازی به معـــــــرفت بـاشد روز هشتــــــم به معشر عرفــــــات      که درآن ریزش است ز حق برکات معـــرفت  بین در دعــــای حسیـــن    اوکه می خواندَش آن به شور و حنین بارالهــــــا تو ای خـــــــدای بزرگ      ناله هایـــــم ببین  و اشـــک سترگ که خدایـــــا توئی هـــــدایت بخش       تو مرا هـم به فضــــل خویش ببخش که منـــــم گمشــــده به حادثــــه ها      زار و نـــــالان به روز واقعـــه هــا که توئی یـــــــار من به هر حـــــالی      نیست بـــــه زین مرا نه احــــــوالی ******** کــــــاروان حسیــــــنی در راه انـــد           گــــــــذر از شاهراه و بی راه اند او به ســـرعت رو به کوفــــــه نمود        روز و شب جــــاده ها همی پیمود بر ســــــر راه هر که را می دیــــد      بر طــــــریق هــــــدا بداد نویــــد در منـــــــازل توقــف بسیــــــــار            گه بشـــــارت بداد و گه انـــــذار ********* روز قـــــربان روز خاطــره هاست       روز رستـــن ز نار و نــائره هاست روز ابراهیــــــمِ خلیـــــــل خـــدا           که بَرَد پـــــور خود به عــــزم فدا به منــــا تا که وا نهـــــد به خلـوص     به خـــدا هر چــه از قیام و جلوس او ز هر چیـــز در جهـــان بگذشت      هــم ز اموال و هم ز جـان گذشت او چنـــان غرق در خلوص و صفـا      کی به جـــز صوت حق شنیـد ندا زین سبب او بشـــــد خلیــــل خدا       که بری بود از کــــژی و خطــــا پیــــــــرو او این چنیـــــن بـــاشد          گـر ز هنـــد و مغـول و چین باشد ******** روز پانـــــــزده ولادت نقـــــوی              او که بُد ســــــروَری ز آل علـــی مژده بر خـــــاندان عصــــمت شد         که تقی صـــــاحب دو نعمت شــد داشتنِ طفـــــل نعمتی است عظیم      جانشینی بود عطـــــــای عمیـــــم  ******** وقعـــــه ای بس بزرگِ دیگر بین      که در این ماه شد به روی زمیـــن حج آخــــــر چو کرد تمام، امیـن        بایدش تا کنـــــد ولی تعیـــــین در ره بازگشت به قصـــــد وطـــن       در غدیری به خم به دشت و دمن داد فرمان رســـــول تا همگـــــان      گوش دارند آخـــــرین سخنـــان گفت  تاآنـــــکه رفتـــــه باز آید          وانکه دنبــــــاله است  بشتــــــابد گفت احمـــد که من شدم مــأمور       تا که ابلاغ کنم پیـــــامی ز نـور گفتــــــه باری ای رسول امیـــــن         بایدت پس ولــــی کنی تعیــین که اگر تو  چنـــــین عمـــل نکنی        تو به واقع نه آن رســـــول منـی پس بفــــــرمود منبری ســــــازند           مردمـــــان خوب دقــت افزایند خطبـه ای خواند بس بلیغ  و تمام      همــه گوشنــــد از اناس و انـــام گفت آیـــــا رسالتــــــم دیــدید  کم و کســری در آن  به نشنیدید؟ همــــه گفتند ای رسولخـــــــدا             تو به حق ســــروَری و هــــم مولا گفت ای خــــلق گر چنین بـاشد          بعــــد من جانشــــین علی بــــاشد  او به حق پاســـدار دین و وفاست      او مفســـر به هر حدیث و بلاست او مســـــلط به فهــــــم قـــرآنی          علــــم او از فیــــوض رحمــانی بعــــد گفتش بیعــــتش بکنـــــید         از دل و جان اطاعــــتش بکنیـــد همه گفتنـــــــدآفـــــرین بـــر تو           آفــــــرین بـــر تو و ولـــــــی تو ******** روز بیست و چهـــــــار از این ماه        روز بخشش بود ز شاهـــــــنشاه او که بود در نمـــــاز سبحــــــانی          در رسیــــــد مردکی پریشـــانی هیچکس پــاسخی به وی نه بگفت  پس علی با اشــــــاره او را گفت در رکوعش انگشترش به نمــــــاز        داد بر او که بود اهـــــل نیــــــاز آیــه انّمــــــا ولیّــــــــکم آمــــد              در رثـــــــای علی شه ســــــرمد هم در این روز وقعــــــه ای دیگر         شد پدیــــــدار ز آل  پیغمــــــبر بعد بحث حقیــــقت و ایمــــــان         گشت منـــــکر  نصارای نجـــران عاقبـــــت امر بر مبــــــــاهله شد        تا که رسوا آنـــــکه  منـــــکر شد گفت احمـــــــد شما دعـــا بکنید        تا خـــدا امر خود کنـــــــاد پدید منم با اهـــــل خویش دعــــا بکنم       گر شما بر حقیـــــد، من چـه کنم؟ روز معهــــــود یک طرف با فـــــرّ           با کرشمــــه، کــــلاه خود و سپـر لیک احمـــــد به ســـــادگی جلی        حسنیـــن بود و فاطمــــــه و علی همه پوشیــــــده اند ســــاده لباس    همــــه گشتند پر عَجـــب از ناس خصمشان چون چنین صحنـه بدید    منصــرف گشت و از دعـــا ترسید کردشـــان از مباهـــــــله صرفنظر         نکنــــــد این بـــود خط آخــــــر! ******** روز بعــــدش به بیست و پنج ز ماه    روز تنـــــزیل سورة اعطــــــــــا تا سـه روز نذر داشت آل رســـول  روزه گیـــــرند تا شود مقــــــبول  وقت افطـــــار  بهرشــــان هر روز           صحنه ای  بهرشان کرده  بـــــروز  روز اول پــــس فقــــــــــیر آمد  پــــس یتیـــــم و  دگر اسیــر آمد چون نبی سهــــم خود به سائل داد       اهل بیت رسم پیــــروی بنهــــــاد زین سبب سوره ای متیــــــن آمد          بهر اکـــــــرام  بیــــت دین آمـــد  دان «رضـــــا» تو  سوره انســـــان  آیتــــی از کـــرامت و احســــــان
قربانی کردن نفس، درس بزرگ حضرت ابراهیم(ع) به انسان‌ها
ایسنا

قربانی کردن نفس، درس بزرگ حضرت ابراهیم(ع) به انسان‌ها

ایسنا - ۸ مرداد ۱۳۹۹
ایسنا/مازندران رئیس جهاد دانشگاهی مازندران معتقد است که، در صحنه قربانی باید هواهای نفسانی ذبح شوند و از بین بروند چرا که قربانی کردن، درس بزرگ حضرت ابراهیم (ع) به همه انسان‌ها است. محمد رضا شافعیان گفت: عید قربان، به معنای بازگشت انسان به مقام تقرب الهی است که این... وی با بیان اینکه، مسلمانان جهان، عید قربان را از یک تا چهار روز جشن می‌گیرند، افزود

آیا باید ماسک را روزانه تعویض کنیم؟

آفتاب - ۴ مرداد ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : دکتر آیدین پورکاظمی با بیان اینکه ویروس کرونا برخلاف سایر ویروس های ایجادکننده بیماری های تنفسی در فصل گرم سال نیز فعال است، اظهار کرد: متاسفانه در اوج گرمای هوا شاهد افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید۱۹ هستیم. وی با اشاره به پشت سر گذاشتن پیک اول بیماری در... برگزاری مراسمات و تجمعات به ویژه در فضاهای سربسته بزرگترین نقش را در انتقال بیماری دارد و یکی از عوامل افزایش آمار مبتلایان همین جشن ها و ختم هاست لذا از مردم می خواهیم به شرایط این روزهای کشور و دنیا توجه کنند و یک روز جشن را به چند ماه عزا تبدیل نکنند
سال تبری امسال با رونمایی از پوستر مسابقات نو شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی

سال تبری امسال با رونمایی از پوستر مسابقات نو شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ مرداد ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار ایرنا ، دوم ماه مرداد در تقویم تبری اول " فردینه ما " یا همان اول فروردین نام دارد. هر سال مردم مازندران به خصوص جنگل و مرتع نشینان که بومیان اصیل استان نیز محسوب می شوند، آغاز سال تبری را با موسیقی، پایکوبی و شاهنامه خوانی... مازندرانی‌ها در این روز جشن های ویژه نوروزی برگزار می کردند و در چند سال اخیر هم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از دوستداران فرهنگ و هنر مازندران برنامه های فرهنگی هنری برای این منظور تدارک می دیدند ولی امسال شرایط کرونایی سبب شد تا این برنامه ها به فضای مجازی برود

استقلال پس از ۱۴۶ روز طعم پیروزی را چشید

رادیو فردا - ۲۷ تیر ۱۳۹۹
در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران موفق شد با نتیجه ۲-۰ بر صنعت نفت آبادان غلبه کند تا نخستین پیروزی‌اش را پس از ۱۴۶ روز جشن بگیرد. استقلال در ۱۰ بازی آخرش از لیگ فقط ۳ بار به برتری رسیده‌ و آخرین برد این... در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران موفق شد با نتیجه ۲-۰ بر صنعت نفت آبادان غلبه کند تا نخستین پیروزی‌اش را پس از ۱۴۶ روز جشن بگیرد
واعظی: اراده ایران، حمایت از دولت قانونی ونزوئلا و کمک به مردم آن برای حل مشکلات است
خبرگزاری میزان

واعظی: اراده ایران، حمایت از دولت قانونی ونزوئلا و کمک به مردم آن برای حل مشکلات است

خبرگزاری میزان - ۱۸ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی امروز در دیدار «خورخه ماکِز» فرستاده ویژه رییس جمهور ونزوئلا، دیدار‌ها و رایزنی سران و مسئولان دوکشور در عرصه‌های مختلف را سازنده و مثبت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره برای دولت و ملت ونزوئلا احترام... ورود کشتی‌های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا، روز جشن برای ملت ونزوئلا بود
اراده ایران، حمایت از دولت قانونی ونزوئلا است
خبرگزاری مهر

اراده ایران، حمایت از دولت قانونی ونزوئلا است

خبرگزاری مهر - ۱۶ تیر ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار «خورخه ماکِز» فرستاده ویژه رئیس جمهور ونزوئلا، دیدارها و رایزنی سران و مسئولان دوکشور در عرصه‌های مختلف را سازنده و مثبت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره... ورود کشتی‌های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا، روز جشن برای ملت ونزوئلا بود
در دیدار واعظی با فرستاده مادورو چه گدشت؟
فردا

در دیدار واعظی با فرستاده مادورو چه گدشت؟

فردا - ۱۶ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری فارس: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور امروز (دوشنبه ۱۶ تیرماه) در دیدار «خورخه ماکِز» فرستاده ویژه رئیس جمهور ونزوئلا، دیدارها و رایزنی سران و مسئولان دو کشور در عرصه‌های مختلف را سازنده و مثبت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره برای دولت و ملت ونزوئلا احترام... ورود کشتی‌های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا، روز جشن برای ملت ونزوئلا بود
واعظی: اراده ایران حمایت از دولت قانونی ونزوئلا است
خبرگزاری جمهوری اسلامی

واعظی: اراده ایران حمایت از دولت قانونی ونزوئلا است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ تیر ۱۳۹۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «محمود واعظی» روز دوشنبه در دیدار «خورخه ماکِز» فرستاده ویژه رییس جمهوری ونزوئلا، دیدارها و رایزنی سران و مسئولان دوکشور در عرصه‌های مختلف را سازنده و مثبت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره برای دولت و ملت ونزوئلا احترام قائل است و... ورود کشتی‌های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا، روز جشن برای ملت ونزوئلا بود
باقری در دیدار با خانواده شهید ابومهدی: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده ارشد مبارزه با تروریست‌ها
خبرگزاری دانشجو

باقری در دیدار با خانواده شهید ابومهدی: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده ارشد مبارزه با تروریست‌ها

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ تیر ۱۳۹۹
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در آخرین روز از هفته حقوق بشر آمریکایی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور در منزل شهید ابومهدی المهندس، با خانواده این شهید دیدار کرد.در آغاز این دیدار، دبیر ستاد... «با توجه به حوادث چند هفته گذشته در آمریکا، امسال روز استقلال برای مردم این کشور قطعاً روز جشن و شادی نخواهد بود، چراکه آن‌ها از داشتن رهبرانی که نماد برده‌داری، نژادپرستی و آدمکشی هستند، در برابر مردم جهان احساس شرم می‌کنند»
باقری: شهید سلیمانی و المهندس مصداق افرادی بودند که صفحات درخشان تاریخ بشر در حمایت از انسانیت را رقم زدند
خبرگزاری میزان

باقری: شهید سلیمانی و المهندس مصداق افرادی بودند که صفحات درخشان تاریخ بشر در حمایت از انسانیت را رقم زدند

خبرگزاری میزان - ۱۵ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان ـ طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در آخرین روز از هفته‌ی حقوق بشر آمریکایی، علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور در منزل شهید ابومهدی المهندس، با خانواده‌ی این شهید دیدار کرد. در آغاز این دیدار، دبیرستاد حقوفق بشر با... با توجه به حوادث چند هفته گذشته در امریکا، امسال روز استقلال برای مردم این کشور قطعأ روز جشن و شادی نخواهد بود، چراکه آن‌ها از داشتن رهبرانی که نماد برده‌داری، نژادپرستی و آدمکشی هستند، در برابر مردم جهان احساس شرم می‌کنند
فیلم های تلویزیون در تعطیلات/ از پخش «مثل یک پدر» تا «دوازده سال بردگی»
خبرگزاری دانشجو

فیلم های تلویزیون در تعطیلات/ از پخش «مثل یک پدر» تا «دوازده سال بردگی»

خبرگزاری دانشجو - ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در روزهای پایانی هفته فیلم های متفاوتی به روی آنتن می رود که جزئیات آن به شرح زیر است: **** شبکه یک سیما فیلم تلویزیونی «مثل یک پدر» به کارگردانی «رهبر قنبری»، چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۹ از شبکه یک سیما پخش... در روز جشن تکلیف چادر نرگس و کوثر که از او کوچک تر است با هم عوض می‌شود و نرگس در مدرسه متوجه می‌شود که چادرش کوتاه است و به خانه برمی‌گردد و بالاخره چادرش را می‌گیرد ولی موقع برگشت چادرش به یک میخ در دیوار گیر کرده و پاره می‌شود و
پخش بیش از ۶۰ فیلم سینمایی در روز‌های تعطیل نیمه خرداد
خبرگزاری میزان

ناگفته‌هایی از تعطیلی یک پروژه سینمایی با موضوع توان موشکی ایران

خبرگزاری مهر - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید فیلم سینمایی «به هدی» با مضمون توانمندی‌های موشکی ایران کلید خورد که پیش از شروع فیلمبرداری متوقف‌شد. فیلمی با فیلمنامه احسان ثقفی که قرار بود حسین دارابی آن را کارگردانی کند و محمدرضا شفاه نیز تهیه‌کننده آن باشد، پروژه‌ای که تقریباً تمام عوامل آن...
عید فطر؛ جشن بندگی و بازگشت به فطرت الهی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

عید فطر؛ جشن بندگی و بازگشت به فطرت الهی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ خرداد ۱۳۹۹
نخستین روز ماه شوال در فرهنگ اسلامی به عنوان عید فطر و جشن بازگشت به فطرت شناخته می شود. مسلمان در طول یک ماه روزه داری و ارتباط نزدیک با خدای متعال و استغفار از گناهان به تصفیه روح و جان خویش همت گماشته و از تمام آلودگی های ظاهری و... امام سجاد (ع) روز عید فطر را روز جشن و شادی و اجتماع و همیاری مسلمانان نسبت به یکدیگر می داند و می فرماید

بازداشت یک ایرانی در ترکیه برای آویزان کردن حوله ای با طرح پرچم بریتانیا

پیک ایران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
بازداشت یک ایرانی در ترکیه برای آویزان کردن حوله‌ای با طرح پرچم بریتانیا  مقامات ترکیه گفته‌اند در روز جشن ملی، مردی به جرم آویزان کردن حوله‌ای با طرح پرچم بریتانیا از یک ساختمان، بازداشت شد. به گزارش ایندیپندنت، همسایگان به مسئولان شکایت کرده‌ و گفته‌اند نمایش پرچم بریتانیا اقدامی برانگیزاننده... بازداشت یک ایرانی در ترکیه برای آویزان کردن حوله‌ای با طرح پرچم بریتانیا  مقامات ترکیه گفته‌اند در روز جشن ملی، مردی به جرم آویزان کردن حوله‌ای با طرح پرچم بریتانیا از یک ساختمان، بازداشت شد
ترجمه شاهکار جیمز بالدوین به ایران رسید
خبرگزاری مهر

ترجمه شاهکار جیمز بالدوین به ایران رسید

خبرگزاری مهر - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار مهر، رمان «با کوه در میان بگذار» نوشته جیمز بالدوین با ترجمه محمدصادق رئیسی و مقدمه تونی موریسون توسط نشر نقش جهان منتشر و راهی بازار نشر شده است. جیمز بالدوین یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا است که در طول حیاتش ۲۰ رمان... او با این‌احساس در صبح روز جشن تولد از خواب بیدار شد که در هوای دوروبرش، چیزی قطعی در حال رخ‌دادن بود

هشدار سرویس های اطلاعاتی فرانسه نسبت به بروز شورش پس از پایان قرنطینه

پیک ایران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
هشدار سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه نسبت به بروز شورش پس از پایان قرنطینه سرویس مرکزی اطلاعات، وابسته به پلیس فرانسه، نسبت به رادیکال شدن جنبش‌های اعتراضی پرشمار این کشور پس از دوره قرنطینه عمومی هشدار داد. به گزارش یورو نیوز، روزنامه پاریزین، با انتشار گزارشی اعلام کرد به یک نسخه... این گروه‌ها امیدوار بودند که تا ۲۱ ژوئن، طولانی‌ترین روز سال که روز جشن موسیقی است، در خیابان‌ها تظاهرات ۲۴ ساعته برگزار کنند
هشدار سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه نسبت به بروز شورش پس از پایان قرنطینه
یورو نیوز

هشدار سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه نسبت به بروز شورش پس از پایان قرنطینه

یورو نیوز - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
سرویس مرکزی اطلاعات، وابسته به پلیس فرانسه، نسبت به رادیکال شدن جنبش‌های اعتراضی پرشمار این کشور پس از دوره قرنطینه عمومی هشدار داد.روزنامه پاریزین، با انتشار گزارشی اعلام کرد به یک نسخه از گزارش محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی این کشور دست یافته است که نشانگر نگرانی دولت نسبت به بازگشت... این گروه‌ها امیدوار بودند که تا ۲۱ ژوئن، طولانی‌ترین روز سال که روز جشن موسیقی است، در خیابان‌ها تظاهرات ۲۴ ساعته برگزار کنند
قدرت نرم موثری در اتیوپی داریم/نقش مهم زبان فارسی در تبلیغ اسلام
خبرگزاری مهر

قدرت نرم موثری در اتیوپی داریم/نقش مهم زبان فارسی در تبلیغ اسلام

خبرگزاری مهر - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار مهر، اتیوپی یادآور یک رخداد تاریخی هجرت گروهی از مسلمانان نخستین و اصحاب پیامبر است. وقتی که فشار مشرکان مکه بر مسلمانان که هنوز در مدینه حکومت تشکیل نداده بودند شدت گرفت، گروهی از اصحاب به فرموده پیامبر به حبشه هجرت کردند و پادشاه موحد، نیک‌سیرت و... سالروز میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و نیمه شعبان را نیز اهل تصوف اتیوپی جشن می‌گیرند، اما مجلل‌ترین برنامه‌شان میلادالنبی هست که همانطور که گفتم چند شبانه روز جشن و پایکوبی دارند
روحانی: یک میلیون تومان به همراه یارانه اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود
فردا

روحانی: یک میلیون تومان به همراه یارانه اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود

فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در جلسه هیات دولت گفت: انتظار ظهور حضرت ولی عصر(عج) به معنای امید به آینده و آمادگی برای صلح در جهان است. رئیس جمهور بیان داشت: آن کس در زندگی فردی و جمعی به گونه‌ای است که الگویش تلاش برای رسیدن... ما همه سال در این روز جشن هسته‌ای می‌گیریم و هر ساله افتتاح‌های فراوانی داریم
کروز‌های ایرانی متحرک می‌شود/امسال ۲ تا ۳ محصول در حوزه دریایی خواهیم داشت
خبرگزاری میزان

روزهای کرونایی: مردم ایتالیا به امید جشنی ملی روزها را سپری می‌کنند

رادیو زمانه - ۸ فروردین ۱۳۹۹
ویروس جدید کرونا که باعث ایجاد بیماری کووید-۱۹ می‌شود، این روزها به یک بحران جهانی تبدیل شده است. شیوع گسترده این ویروس در جهان، وارد مرحله «پندمی» (دنیاگیر) شده و بسیاری از شهرها را به تعطیلی و قرنطینه کشانده است. اگرچه ویروس کرونا از چین شیوع پیدا کرد، اما... به گفته او، مردم ایتالیا به امید روز جشن ملی پس از پایان یافتن بحران کرونا، روزها را سپری می‌کنند
سال ۲۰۱۹ ؛ بهترین و بدترین سال افغانستان از زمان حمله آمریکا
خبرگزاری میزان

سال ۲۰۱۹ ؛ بهترین و بدترین سال افغانستان از زمان حمله آمریکا

خبرگزاری میزان - ۸ فروردین ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از شبکه خبری الجزیره ،‌ سال ۲۰۱۹ در افغانستان برای اولین بار از زمان مناقشه ۱۸ ساله در پی حمله آمریکا به این کشور ، با امید به صلح آغاز شد. در ماه ژانویه انتظارات برای توافق صلح بین آمریکا و گروه طالبان... در روز جشن شکرگزاری سال ۲۰۱۹ ، ترامپ بطور سرزده از نیروهای آمریکایی در افغانستان بازدید کرد و اعلام کرد که مذاکرات صلح با طالبان احیا شده است
آداب و رسوم عید نوروز در خوزستان
خبرگزاری میزان

آداب و رسوم عید نوروز در خوزستان

خبرگزاری میزان - ۵ فروردین ۱۳۹۹
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، خوزستان به لحاظ برخورداری از آب و هوای مطلوب در ایام تعطیلات نوروز، بهشت ایران لقب گرفته و هر ساله در این ایام تعداد زیادی از مسافران نوروزی جذب این منطقه تاریخی کشورمان می‌شوند. مردم خوزستان تمام عید‌های ملی و مذهبی... در استان خوزستان روز سیزده را در دو روز جشن می‌گیرند!اولی را سیزده عید و دومی را سیزده بعد از عید گویند
نوروز خاموش در سایه سار بحران کرونا/هفت سین در قرنطینه هم زیباست
باشگاه خبرنگاران

نوروز خاموش در سایه سار بحران کرونا/هفت سین در قرنطینه هم زیباست

باشگاه خبرنگاران - ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
عید نوروز با قدمتی چند هزارساله برای اولین بار در بحرانی ترین شکل ممکن برگزار خواهد شد، زمین بهاری متقاوت را تجربه می کند ما نیز مراعات این مهمان ناخوانده را می کنیم تا بهاران زیادی با سین سلامت میزبان بهار شویم. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،... زیرا تخم نمادی است از نطفه و نژاد و در روز جشن تولد آدمیان که تخمه و نطفه پدیدار می‌گردد، تخم مرغ تمثیلی است از نطفه باروری که به زودی باید جان گیرد و زندگی یابد
استقرار آتش‌نشانان در ١۴٣ نقطه برای چهارشنبه سوری
خبرگزاری میزان

استقرار آتش‌نشانان در ١۴٣ نقطه برای چهارشنبه سوری

خبرگزاری میزان - ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت : امروز سه شنبه پایانی سال است و تا پیش از امسال در این روز جشن چهارشنبه سوری برگزار می‌شد. طی این روز‌ها متخصصان و کارشناسان دفعات... امروز سه شنبه پایانی سال است و تا پیش از امسال در این روز جشن چهارشنبه سوری برگزار می‌شد
هشدار پلیس به قانون شکنان/ آمار قربانیان آخرین چهارشنبه سال
خبرگزاری میزان

هشدار پلیس به قانون شکنان/ آمار قربانیان آخرین چهارشنبه سال

خبرگزاری میزان - ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، چهارشنبه سوری از آیین کهن ایرانیان است، اما با توجه به شیوع کرونا ستاد ملی مبارزه با این ویروس، از مردم خواسته تا امروز را در خانه‌هایشان سپری کنند و از منازل خود خارج نشوند. در این مطلب؛ آخرین اخبار مربوط به... امروز سه شنبه پایانی سال است و تا پیش از امسال در این روز جشن چهارشنبه سوری برگزار می‌شد
مراسم بازدید نوروزی دانشگاه الزهرا (س) به تعویق افتاد / برگزاری جشن عیدانه همراه با جشن سلامتی
خبرگزاری دانشجو

اعلام نتایج مرحله اول المپیاد علمی دانش‌آموزی/ برگزاری مرحله دوم به تعویق افتاد

ایسنا - ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
نتایج مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد. به گزارش ایسنا، نتایج مرحله اول آزمون‌های المپیاد علمی دانش‌آموزی در سامانه oly.medu.ir قابل مشاهده است. بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، شرکت‌کنندگان در مرحله اول آزمون با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی...