اخبار عملیات بازار باز

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۲ روز قبل
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱:۰۰ به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، پیرو اطلاعیه روز... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹)
خبرگزاری میزان

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹)

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل
خبرگزاری میزان - بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما... خبرگزاری میزان - بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۸ روز قبل
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی این هفته عملیات بازار باز نداشت
خبرگزاری مهر

بانک مرکزی این هفته عملیات بازار باز نداشت

خبرگزاری مهر - ۹ روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
خبرگزاری دانشجو

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۳۹۹
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت.پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار... به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
فردا

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

فردا - ۲ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر: به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ... به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱ مردادماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۱ مرداد ۱۳۹۹
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱:۰۰ به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، پیرو اطلاعیه... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱ مردادماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
خبرگزاری مهر

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

خبرگزاری مهر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۵ تیرماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۵ تیرماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی در هفته گذشته هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است که نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است. نسخه قابل چاپ پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷:۰۰ به گزارش پایگاه خبری... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۵ تیرماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- بانک مرکزی در هفته گذشته هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است که نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است
اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص معاملات مربوط به عملیات بازار باز
خبرگزاری میزان

اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص معاملات مربوط به عملیات بازار باز

خبرگزاری میزان - ۲۶ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان ـ طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۳ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده... خبرگزاری میزان ـ طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۳ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است
جزئیات معاملات مربوط به عملیات بازار باز
خبرگزاری میزان

جزئیات معاملات مربوط به عملیات بازار باز

خبرگزاری میزان - ۲۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۶ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک دو سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به... خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۶ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک دو سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نخواهد داشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
آفتاب

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

آفتاب - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با... به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

بانک مرکزی در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

عصر اعتبار - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
بانک مرکزی در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای... بانک مرکزی در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
خبرگزاری مهر

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

خبرگزاری مهر - ۱۲ تیر ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد،...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
خبرگزاری میزان

بانک مرکزی معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت

خبرگزاری میزان - ۱۱ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت... خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت
فردا

بانک مرکزی در هفته جاری عملیات بازار باز نداشت

فردا - ۱۱ تیر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد،... به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت
کفایت نقدینگی دربازار بین‌بانکی/جزییات عملیات عملیات بازار باز
خبرگزاری مهر

کفایت نقدینگی دربازار بین‌بانکی/جزییات عملیات عملیات بازار باز

خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است. همچنین، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است
سیاست‌های پولی رایج راهگشا نیست/ بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز تعجیل کند
خبرگزاری دانشجو

سیاست‌های پولی رایج راهگشا نیست/ بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز تعجیل کند

خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، طی گزارشی ضمن بررسی شاخصهای اقتصادی و متغیرهای پولی در سال ۹۸ خواستار تسریع بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز با هدف کنترل تورم انتظاری شد.در بخشی از این گزارش آمده است، با توجه... به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، طی گزارشی ضمن بررسی شاخصهای اقتصادی و متغیرهای پولی در سال ۹۸ خواستار تسریع بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز با هدف کنترل تورم انتظاری شد
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (17 اردیبهشت‌ماه 1399)
عصر اعتبار

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. نسخه قابل چاپ... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
جزئیات عملیات بازار باز
فردا

جزئیات عملیات بازار باز

فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری تسنیم: روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی... پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (10 اردیبهشت ‌ماه 1399)
عصر اعتبار

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۰ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۰ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. نسخه قابل... معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۰ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
گزارش جدید از عملیات بازار باز
فردا

گزارش جدید از عملیات بازار باز

فردا - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری تسنیم: روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است. همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی... عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (3 اردیبهشت‌ماه 1399)
عصر اعتبار

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت... روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
بانکها این هفته از عملیات بازار باز استقبال نکردند
خبرگزاری مهر

بانکها این هفته از عملیات بازار باز استقبال نکردند

خبرگزاری مهر - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
گزارش جدید بانک مرکزی از عملیات بازار باز
خبر آنلاین

گزارش جدید بانک مرکزی از عملیات بازار باز

خبر آنلاین - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
به گزارش خبرآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است. همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار... عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است
عملیات بازار باز بانک مرکزی در هفته آینده
آفتاب

عملیات بازار باز بانک مرکزی در هفته آینده

آفتاب - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه و در حجمی محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک... روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه و در حجمی محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال نمود
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (27 فروردین‌ماه 1399)
عصر اعتبار

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار-پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه و در... روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار-پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه و در حجمی محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال نمود
هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد
عصر اعتبار

هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد

عصر اعتبار - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بانک مرکزی؛ هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد عصر اعتبار- بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی فروش اوراق که نشان‌دهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی است، پیشنهاد ارایه شده از طرف یک بانک برای فروش اوراق، رد شده و بنابراین در... بانک مرکزی؛ هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد عصر اعتبار- بانک مرکزی اعلام کرد
معاملات مربوط به عملیات بازار باز
خبرگزاری میزان

معاملات مربوط به عملیات بازار باز

خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر... به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
جزییات معاملات مربوط به عملیات بازار باز اعلام شد
آفتاب

جزییات معاملات مربوط به عملیات بازار باز اعلام شد

آفتاب - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : براساس گزارش بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است. همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً... براساس گزارش بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (20 فروردین‌ماه 1399)
عصر اعتبار

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹)

عصر اعتبار - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۲۰ فروردین... روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) عصر اعتبار- پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
تشریح معاملات عملیات بازار باز در ۲۰ فروردین ماه
باشگاه خبرنگاران

تشریح معاملات عملیات بازار باز در ۲۰ فروردین ماه

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
پیرو اطلاعیه ۱۸ فروردین‌ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات... پیرو اطلاعیه ۱۸ فروردین‌ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز
عصر اعتبار

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز

عصر اعتبار - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
همتی خبر داد آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز به منظور کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی خبر داد. نسخه قابل چاپ شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳:۰۰... همتی خبر داد آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز به منظور کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی خبر داد
آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز
خبرگزاری دانشجو

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی در یادداشتی در حساب شخصی خود در اینستاگرام از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز به منظور کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی خبر داد. متن کامل پست رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است: درجه اثرگذاری... به گزارش خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی در یادداشتی در حساب شخصی خود در اینستاگرام از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز به منظور کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی خبر داد
اعلام آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز/ راه حل همتی برای کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی
آفتاب

اعلام آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز/ راه حل همتی برای کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی

آفتاب - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز : عبدالناصر همتی در یادداشتی آورد؛ درجه اثرگذاری هر سیاست اقتصادی بستگی مستقیم به ابزارهایی داردکه در اختیار سیاست گذار است.در یک سال ونیم گذشته،بانک مرکزی ، با شناخت و آگاهی از دست آوردهایی که بانکهای مرکزی دنیا در مدیریت سیاست پولی و ارزی داشته اند، بصورت... مسیر انجام این دو از طریق کریدور نرخ سود بین بانکی، و اجرای عملیات بازار باز است
آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به رشد اقتصاد هستیم
باشگاه خبرنگاران

آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به رشد اقتصاد هستیم

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
همتی گفت:بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است. به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: درجه اثرگذاری هر سیاست اقتصادی بستگی مستقیم...بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است
عملیات بازار باز؛ ابزار رسیدن به هدف کنترل تورم و ثبات تولید
عصر اعتبار

عملیات بازار باز؛ ابزار رسیدن به هدف کنترل تورم و ثبات تولید

عصر اعتبار - ۴ فروردین ۱۳۹۹
کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد؛ عملیات بازار باز؛ ابزار رسیدن به هدف کنترل تورم و ثبات تولید عصر اعتبار- کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: پیاده سازی عملیات بازار باز اجرای یکی از ابزارهای متعارف سیاست پولی است که نظام پولی ما آن را نداشته است. نسخه... کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد؛ عملیات بازار باز؛ ابزار رسیدن به هدف کنترل تورم و ثبات تولید عصر اعتبار- کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت

کنترل تورم انتظاری از طریق اجرای عملیات بازار باز

عصر اعتبار - ۲ فروردین ۱۳۹۹
کنترل تورم انتظاری از طریق اجرای عملیات بازار باز عصر اعتبار- کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اجرایی شدن عملیات بازار باز گفت: بانک مرکزی از طریق نرخ سود می‌خواهد تورم انتظاری فعالان اقتصادی را کنترل کند؛ ‌ بنابراین، نرخ سود را بر اساس تورم انتظاری هدایت می‌کند. نسخه... کنترل تورم انتظاری از طریق اجرای عملیات بازار باز عصر اعتبار- کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اجرایی شدن عملیات بازار باز گفت

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور

عصر اعتبار - ۲ روز قبل
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور عصر اعتبار- این بانک در راستای سیاست های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز...   برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها بانک مرکزیمطالب مرتبط معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹)نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/ تاریخ و شرایط برگزاری حراج جدیدسه عضو هیات نظار بانک مرکزی منصوب شدجزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)رکود کرونایی اقتصاد فروکش کردمروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورمپرداخت کمک ودیعه مسکن به مستاجران به‌زودی + جزئیاتکاهش ۱۵

سه عضو هیات نظار بانک مرکزی منصوب شد

عصر اعتبار - ۲ روز قبل
سه عضو هیات نظار بانک مرکزی منصوب شد عصر اعتبار- وزیر اقتصاد در احکامی جداگانه «علیرضا مرادی»، «مهدی مرجانی» و «اشرف سادات میری طامه» را به مدت دو سال به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. نسخه قابل چاپ سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹... برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها بانک مرکزیانتصابمطالب مرتبط معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹)نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/ تاریخ و شرایط برگزاری حراج جدیداطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشورجزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)رکود کرونایی اقتصاد فروکش کردمروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورمپرداخت کمک ودیعه مسکن به مستاجران به‌زودی + جزئیاتکاهش ۱۵
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/ تاریخ و شرایط برگزاری حراج جدید
عصر اعتبار

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/ تاریخ و شرایط برگزاری حراج جدید

عصر اعتبار - ۲ روز قبل
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد/ تاریخ و شرایط برگزاری حراج جدید عصر اعتبار- بانک مرکزی در اطلاعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۴ مردادماه ۱۳۹۹) را اعلام و در خصوص برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری و فهرست اوراق... برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها بانک مرکزیاقتصادمطالب مرتبط رشد ۳۴ درصدی نقدینگی طی یکسال گذشتهلزوم جبران معیشت دهک های پایین درآمدی با اجرای طرح کالا برگمعاملات مربوط به عملیات بازار باز (۱۵ مردادماه ۱۳۹۹)تدوین لایحه حمایت از خبرنگارانفروش۴
مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
فردا

مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم

فردا - ۳ روز قبل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند. متن این اطلاعیه به... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند
اولین جلسه سلسله کرسی‌های بررسی‌ راهبردی پول و بانک در سال جاری
عصر اعتبار

اولین جلسه سلسله کرسی‌های بررسی‌ راهبردی پول و بانک در سال جاری

عصر اعتبار - ۴ روز قبل
در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد؛ اولین جلسه سلسله کرسی‌های بررسی‌ راهبردی پول و بانک در سال جاری عصر اعتبار- اولین جلسه از سلسله کرسی‌های‌ بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک در سال جاری در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. نسخه قابل چاپ شنبه ۱۱ مرداد... نظر به وجود سلطه مالی و شرایط خاص سیاست‌گذاری پولی در ایران، بکارگیری ابزارهای سیاستی متعارف مانند عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی که با هدف کنترل نرخ‌ها در بازارها انجام می‌شود، چگونه می‌تواند ثبات مالی بخش بانکی را تحت تاثیر قرار دهد
مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم
عصر اعتبار

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم

عصر اعتبار - ۴ روز قبل
مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم عصر اعتبار- بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را... مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم عصر اعتبار- بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را گزارش می‌کند
مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
خبرگزاری مهر

مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم

خبرگزاری مهر - ۴ روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی درباره اقدامات سیاستی جدیدی که در راستای مهار تورم در پیش گرفته است گزارشی منتشر کرد که مشروح آن به این شرح است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند
تشریح اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل تورم
خبرگزاری میزان

تشریح اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

خبرگزاری میزان - ۵ روز قبل
خبرگزاری میزان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.  ... خبرگزاری میزان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند

حمایت همتی از تأمین کسری بودجه دولت با فروش سهام و انتشار اوراق بدهی

عصر اعتبار - ۶ روز قبل
حمایت همتی از تأمین کسری بودجه دولت با فروش سهام و انتشار اوراق بدهی عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی با حمایت از تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی تاکید کرد این روش درصورت تداوم،کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به... روش‌های متنوع تأمین مالی کالاهای اساسی در خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر بوده استقیمت انواع ارز بانک مرکزی ۹ مرداد ۹۹طرح دعوی علیه بانک‌های متخلف کره‌ای در دست پیگیری استبه تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی اعتقاد داریمگزارش تحولات بازار مسکن در تیرماه ۱۳۹۹ منتشر شدتوضیحات نماینده دادستان و متهم درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاریمعاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹)اعطا ۳۶
اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می رود؟
عصر اعتبار

اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می رود؟

عصر اعتبار - ۶ روز قبل
سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می رود؟ عصر اعتبار- یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در وضعیتی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌های پولی انبساطی به‌هیچ کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ زیرا... بهترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده، عملیات بازار باز است

ادعاها درباره بدهی دولت درخصوص ایجاد پایه پولی و تورم، درست نیست

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی... سازمان برنامه و بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و برآورد‌های منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمد‌های مالیاتی، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، و با مساعدت کل بدنه دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توانسته است از ابتدای زمستان سال گذشته با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند

وضعیت اسکناس‌ها و مسکوکات در بهار امسال

عصر اعتبار - ۸ روز قبل
وضعیت اسکناس‌ها و مسکوکات در بهار امسال عصر اعتبار- میزان اسکناس و مسکوک در سه ماهه ابتدایی امسال معادل ۷۱۷ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با پایان خرداد پارسال ۹.۱ درصد افزایش یافته است. نسخه قابل چاپ سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴:۰۰ به گزارش پایگاه... برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها اقتصاداسکناسمطالب مرتبط متهم موج تورمی کیست؟به تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی اعتقاد داریمسیاست‌های مهار پول زودتر اجرا شوندپرداخت کامل حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد و خرید خدمات در سال تحصیلی جدیدتغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیر ماهکاهش نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در فصل بهار چرا قیمت سکه و طلا دوباره گران شد؟معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مردادماه ۱۳۹۹)بازگشت ۲