اخبار فرهنگستان هنر ایران

نخستین نشست بین المللی دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان
خبر آنلاین

نخستین نشست بین المللی دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان

خبر آنلاین - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
محمدمهدی مظاهری، دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ایران، در این نشست بیان کرد: جوامع شهری در مسیر توسعه پایدار با ورود فناوری و دگرگونی های حاصل از آن، خواست های جدیدی را مطرح می کند و انتظار است که این خواست ها از سوی رهبران شهری مورد توجه قرار گیرد،...   عضو فرهنگستان هنر ایران افزود
نقش عظیم ایرانیان در ظهور و بالندگی خوشنویسی اسلامی
خبرگزاری مهر

نقش عظیم ایرانیان در ظهور و بالندگی خوشنویسی اسلامی

خبرگزاری مهر - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: حسن بلخاری، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چندروزی است که اعلام یک خبر ذهن اصحاب هنر و رسانه را به خود مشغول کرده است؛ خبر کوتاه است اما سنگین و تاسف آور: وزارت فرهنگ کشور ترکیه، پرونده هنر خوشنویسی اسلامی را برای ثبت به‌عنوان میراث... شاه محمود نیشابوری ملقب به زرین قلم و کاتب اثر بی‌نظیر خمسه شاه طهماسبی که اخیراً در فرهنگستان هنر ایران رونمایی شد