اخبار فیزیک پایه

دانلود فیلم کلاس فیزیک ۲ پایه یازدهم مورخ ۲۴ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ۲ پایه یازدهم مورخ ۲۴ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از...
دانلود فیلم کلاس فیزیک ٣ پایه دوازدهم ابتدایی مورخ ۱۹ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ٣ پایه دوازدهم ابتدایی مورخ ۱۹ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس...
دانلود فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم مورخ ۳ اردیبهشت
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم مورخ ۳ اردیبهشت

باشگاه خبرنگاران - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از...
دانلود فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم مورخ ۳۰ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم مورخ ۳۰ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک ١ پایه دهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از...
دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دهم ابتدایی مورخ ۲۰ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دهم ابتدایی مورخ ۲۰ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش پخش... فیلم کلاس فیزیک پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس فیزیک، پایه دوازدهم مورخ ۱۳ فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک، پایه دوازدهم مورخ ۱۳ فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس فیزیک، پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش پخش...
دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دهم در شبکه آموزش مورخ پنجم فروردین
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دهم در شبکه آموزش مورخ پنجم فروردین

باشگاه خبرنگاران - ۵ فروردین ۱۳۹۹
فیلم کلاس درس فیزیک پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه آموزش پخش... فیلم کلاس درس فیزیک پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس فیزیک ۱ پایه دهم در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ۱ پایه دهم در شبکه آموزش مورخ ۲۴ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس فیزیک ۱ پایه دهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه...
دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه در شبکه آموزش مورخ ۱۸ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه در شبکه آموزش مورخ ۱۸ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس فیزیک پایه داوزدهم متوسطه که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان از طریق شبکه... فیلم کلاس فیزیک پایه داوزدهم متوسطه که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است
دانلود فیلم کلاس فیزیک ۳ پایه دوازدهم در شبکه آموزش مورخ ۱۸ اسفند
باشگاه خبرنگاران

دانلود فیلم کلاس فیزیک ۳ پایه دوازدهم در شبکه آموزش مورخ ۱۸ اسفند

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
فیلم کلاس فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی دروس دانش آموزان...