اخبار مرکز درمانی شیبا

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن
صدای آلمان

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن

صدای آلمان - ۶ اسفند ۱۳۹۹
یکی از شهروندان اسرائیلی ساکن نتانیا، شهری ساحلی در شمال تلاویو، می‌گوید پس از یک سال که همکارانش را تنها به صورت آنلاین می‌دیده، دیروز آنها را حضوری در یک جلسه کاری مانند دوران پیش از کرونا دیده است. این وکیل اسرائیلی به نام شوشانا ادامه می‌دهد: «به یکباره... تحقیقات مرکز درمانی شیبا در اسرائیل حاکی از آن است که دو هفته پس از دریافت دوز اول، افراد واکسینه شده تا ۸۵ درصد ایمنی در برابر بیماری داشته‌اند
اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن
صدای آلمان

اسرائیل؛ "آزادی" وبازگشت شهروندان به زندگی عادی به شرط واکسن

صدای آلمان - ۴ اسفند ۱۳۹۹
یکی از شهروندان اسرائیلی ساکن نتانیا، شهری ساحلی در شمال تلاویو، می‌گوید پس از یک سال که همکارانش را تنها به صورت آنلاین می‌دیده، دیروز آنها را حضوری در یک جلسه کاری مانند دوران پیش از کرونا دیده است. این وکیل اسرائیلی به نام شوشانا ادامه می‌دهد: «به یکباره... تحقیقات مرکز درمانی شیبا در اسرائیل حاکی از آن است که دو هفته پس از دریافت دوز اول، افراد واکسینه شده تا ۸۵ درصد ایمنی در برابر بیماری داشته‌اند
اسرائيل: مصونیت‌دهی‌ فوق‌العاده فایزر بعد از دوز اول
صدای آلمان

اسرائیل: مصونیت‌دهی‌ فوق‌العاده فایزر بعد از دوز اول

صدای آلمان - ۱ اسفند ۱۳۹۹
یک بررسی مطالعاتی جدید در ارتباط با واکسیناسیون با واکسن مشترک دو شرکت آمریکایی و آلمانی فایزر ـ بایون‌تک در اسرائیل نشان می‌دهد که این واکسن حتی پس از تزریق اولین دوز نیز مصونیت بسیار بالایی علیه ویروس کرونا ایجاد کرده است.  به گفته مرکز درمانی "شیبا" در نزدیکی تل‌آویو، ۱۵ تا ۲۸ روز... آرنون آفک، مدیرکل مرکز درمانی شیبا می‌گوید، این نتیجه می‌تواند تکیه‌گاهی برای دولت بریتانیا باشد تا تصمیم خود برای واکسیناسیون شهروندانش با یک دوز را عملی کند