اخبار چگالی الکترونی

ایران در سال ۹۹ چند بار لرزید؟

آفتاب - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
آفتاب‌‌نیوز : ژئوفیزیک‏ به‏ مفهوم‏ "فیزیک‏ زمین"‏، "جو" و "اقیانوس‌‏ها" است و علمی است که به بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کره زمین می‌پردازد. وظیفه اصلی‏ علم‏ ژئوفیزیک‏، مطالعه فرایندهای‏ فیزیکی‏ است‏ که‏ در سیاره زمین‏ و منظومه شمسی‏ رخ‏ می‌‏دهد؛ چرا که شناخت‏ پدیده‌‏های‏ مرتبط‏ با تحول‏ات زمین، جو... مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله قرارداد برای ساخت و خرید ۸ دستگاه گیرنده رادیویی VLF/lF به منظور راه اندازی پایش یونسفری، انعقاد قرارداد برای خرید ۸ دستگاه لرزه‌نگاری پرتابل سرتیموس گورالپ انگلستان به منظور راه‌اندازی پایش پیش نشانگرهای لرزه‌ای، تجهیز اتاق پایش پیش نشانگرها شامل خرید سرور، کامپیوتر، تجهیز اتاق پایش، مانیتور و غیره، راه‌اندازی پایش لرزه‌ای و ارتباط آنلاین با شبکه لرزه‌نگاری به منظور بررسی تغییرات سرعتی در زمین و تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به منظور دریافت داده‌های موقعیت سنجی به منظور محاسبه چگالی الکترونی از اقدامات این موسسه برای توسعه پیش نشانگرها است