اخبار کشتی‌های اقیانوس‌پیما

ویروس کرونا: پنج نمودار درباره بزرگترین سقوط کربنی
بی بی سی فارسی

ویروس کرونا: پنج نمودار درباره بزرگترین سقوط کربنی

بی بی سی فارسی - ۷ روز قبل
در خلال یک قرن اخیر، تا کنون هیچ جنگ، رکود اقتصادی یا بیماری فراگیرجهانی به اندازه کووید-۱۹ تاثیری چنین قاطع بر سطح تولید گاز دی اکسید کربن، از گازهای گلخانه‌ای، نداشته است. منابع مختلف تحقیقاتی گفته‌اند که ما در حال حاضر در یک دوره کاهش بی سابقه تولید کربن...کرونا؛ شیوع ویروس و کاهش "بی‌سابقه" آلودگی هوا'جهش شدید' تصاعد دی اکسید کربن آمریکا در سال ۲۰۱۸کود شیمیایی، سوخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما در آیندهدر پی کاهش تولید گاز دی اکسید کربن پس از رکود سال ۲۰۰۹ ما شاهد آن بودیم که در سال ۲۰۱۰ این سطح تقریبا ۶ درصد افزایش یافت