مهمترین اخبار فرهنگی و هنری

زیستن حکایتی ست! چون آوازی هزاران رنگ با صدای هوشیوارِ زنبورهای مست یا چون لهجه ی غریب تنبور ست یا شادبانگِ مرغکی از دور ست یا چون شکوهِ شُرشُر باران، ترانه ی هماره ی شادابی ست زلال و بلند و پر طراوت و جاری ست
اخبار روز

فلاحت‌پیشه: انگلیس در نهایت مجبور است با ایران مذاکره کند

فرارو - ۱ ساعت قبل
 زیستن حکایتی ست! چون آوازی هزاران رنگ با صدای هوشیوارِ زنبورهای مست یا چون لهجه ی غریب تنبور ست یا شادبانگِ مرغکی از دور ست یا چون شکوهِ شُرشُر باران، ترانه ی هماره ی شادابی ست زلال و بلند و پر طراوت و جاری ست و گاه، آه است و چون آرامشِ فاخته ی عاشقِ بهار، کوتاه است. زیستن حکایتی ست! یخ زدنِ همیشگی ی خاطراتمان در یک قابِ عکسِ قدیمی یا گُذر از دروازه ی رنگین کمان، با طیفی از رنگ های صمیمی پیش از گذشتنِ تو از گذرگهِ نابوده اش. زیستن حکایتی ست! و آن چه که می پاید، در این میانه شاید؛ خدایی یِ لطیفِ بنفشه ای ست که با وزشِ نرمه - نسیمِ نوروزی؛ می لرزد و با اندوهِ کفشدوزکی؛ می گرید آه اش اما، تمامِ برف هایِ زمین را آب می کند لالایی اش، اسفند ماه (این غولِ خسته) را خواب می کند.   اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:...
بسیاری از این شازده احتجاب های همیشه در صحنه ی علومِ ارضی و سماوی و کیمیا و لیمیا و سیمیا و رمل و اسطرلاب، یا خودشان را بسیار بزرگتر و همه – داناتر از آنی که هستند، می دانند و یا ایران را سرزمینی بسیار کوچکتر از آنچه هست، می پندارند. سخن گفتن درباره سیاست و اقتصاد و فرهنگ در کشوری که هر کُنش و واکُنشی به این سه موضوع از خط های قرمزِ حکومت پنداشته می شود و حکومت هیچ سنجش و پژوهش و پالایشی را درباره این سه حوزه برنمی تابد، باید با درنگ و هشدار و اما و اگر همراه باشد.
اخبار روز

رئیس قوه قضائیه: پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده است

فرارو - ۱ ساعت قبل
  ۶۰۰. از نگاهِ ای شگفت* چنین می نماید که سپهرِ سیاسی برونمرزی ما دارد اندک اندک از چهره ها و شخصیت های آزاده و آزاد اندیش و مردمی تهی می شود. از سوی دیگر نیز هر روز بر شمارِ مزدورانِ رسانه ای حکومت های بیگانه افزوده می شود. آنچه این چگونگی را زیانمندتر از پیش کرده است، وجود کانال های تلویزیونی فارسی زبانی ست که کوشش های این مزدورانِ خیانت پیشه و حقیقت ستیز را بصورت زنده پخش می کنند و زمینه را برای روانگردانی همگانی در راستای آشوب و اغتشاشِ ذهنی مردم آماده می کنند. آنچه...
آن مرد عزب را عزبی رنج و عذاب است وز درد عزوبت نه خوراک ست و نه خواب است
اخبار روز

آن مرد عزب را عزبی رنج و عذاب است وز درد عزوبت نه خوراک ست و نه خواب است

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
آن مرد عزب را عزبی رنج و عذاب است وز درد عزوبت نه خوراک ست و نه خواب است پس ناله کنان زنگ به امنیّتیان زد گفتا که مرا وضع بد و حال خراب است نه دولتی ام بنده، نه جاسوس، ولیکن یکدانه پرستو بفرستید، ثواب است اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:...
یـادداشـت های شـــــبانه: (۹۲) ابراهیم هرندی
اخبار روز

یـادداشـت های شـــــبانه: (۹۲) ابراهیم هرندی

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
  ۵۹۵. دکانِ مبارزه سیاسی تابوت اش در زیرِ انبوهی از دسته ها و شاخه های گُل پنهان شده بود. چه گَل های زیبایی! چه صحنه ی زشتی! چه روزِ بدی. هر دسته گل از سوی گروهی، سازمانی و یا رسانه ای بود که برنامِ او انگی از مزدوری می زد و نشانه ی آلودگی ذهن و زبان و جهانِ او در پیشگاه تاریخ بود. یکی از سوی شورای ملیِ فلان. دیگری از تلویزیونِ ایرانِ بهمان، سومی از همکارانِ او در رادیو.... چه روزگارِ غریبی! در زندگی گاه ها و جاهایی هست که انسان در...
یادِ فریدونِ فرخ زاد اسماعیل خویی
اخبار روز

یادِ فریدونِ فرخ زاد اسماعیل خویی

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
دیشب،تنی از دوستانِ دیرین و ارجمندم،تلفنی،سالگردِ زادروزم را به من شادباش گفت. از او سپاسگزارم: هم به این دلیل که به یادِ من بوده است؛و هم به این دلیل که،در گپ وگفتی که با هم داشتیم، پیش آمد تا یادی کند از «جایزه ی فروغِ فرخ زاد»: و، با همین تلنگر،این پرسشِ خودسنجانه را در من برانگیزد که: ـچرا ،در چهل و پنج سالِ گذشته،هیچگاه، جز به یکی دو اشاره،از این جایزه سخنی نگفته ام؟! دیگران،بیش و پیش از هر چیز،گمان می کنم،از مهربانی بوده است که،در پیوند با آن،برآن شده اند تا خاموش بمانند. انگار...
یار غار نیکانم ایران از این طرف از آن طرف از هر طرفم ایران از این جهت از آن جهت از هر جهتم ایران از این سمت از آن سمت از هر سمتم که می کشد خارزم و سمنگانم باختر و بامیانم غرجستان زابل و سبحستانم ایران
اخبار روز

یار غار نیکانم ایران از این طرف از آن طرف از هر طرفم ایران از این جهت از آن جهت از هر جهتم ایران از این سمت از آن سمت از هر سمتم که می کشد خارزم و سمنگانم باختر و بامیانم غرجستان زابل و سبحستانم ایران

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
    این است تمامی این سخن که تمامش نیست شمس تبریزی از یک تا شصتم از یک تا دوازدهم از فروردین تا اسفندم ایران از فرع تا اصلم از پس تا پیشم از هوش تا نوشم از گرازه ی تاریخ زرگری که بگذریم بر شاخ گرازان وحشی بلبلان مستم چه چه قاف سلسله مرغانم از سی رستن از هر طرفم ایران آنان که به هر دلیل موجه و ناموجه گاهی ترس گاهی رذل گاهی طینت جاکشی الاصل گاهی بی خیالی گاهی خیانت گاهی منفعت طلبی گاهی حقارت گاهی جندگی به مصابح صفت گاهی مغ مغی به مصاحب...
"انفال" واژه ای ست قُرآنی: معنای آن گشایش و پیروزی بود، در واژگانِ جنگی ی صدّام؛ امّا،     برای مردمِ درد آشنای کُرد، این واژه ای ست شوم،                       به تاریخِ زادبوم:
اخبار روز

"انفال" واژه ای ست قُرآنی: معنای آن گشایش و پیروزی بود، در واژگانِ جنگی ی صدّام؛ امّا،     برای مردمِ درد آشنای کُرد، این واژه ای ست شوم،                       به تاریخِ زادبوم:

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
  "انفال" واژه ای ست قُرآنی: معنای آن گشایش و پیروزی بود، در واژگانِ جنگی ی صدّام؛ امّا،   برای مردمِ درد آشنای کُرد، این واژه ای ست شوم،   به تاریخِ زادبوم: معنای آن: کشتارِ عام! "انفال"! یک سو، معناش: بی لگامی ی خود کامگی و آز؛ یک سو، معناش، جان سپردنِ انبوهِ مردمان، وقتی کز آسمانِ وطن شان می بارد بر هر فرود و هر فراز بارانِ مرگ در بمب های خردلی و سینه سوزِ گاز. "انفال"! آن سو، برای قدرتِ فرمانروا، معناش: خود پرستی ی دیوانه وارِ یک خونخوار؛ این...
بی اعتنا به جیک جیکِ پُر از التماسِ جوجه گنجشگان، باید که از میانه ی این باغ بگذری؛ و شاخه های انبوه اش را، با این همه شکوفه که بر آنهاست، گر بی دریغ و درد نیاری که بنگری، این بار،سر به دیدن شان بر نیاوری.
اخبار روز

بی اعتنا به جیک جیکِ پُر از التماسِ جوجه گنجشگان، باید که از میانه ی این باغ بگذری؛ و شاخه های انبوه اش را، با این همه شکوفه که بر آنهاست، گر بی دریغ و درد نیاری که بنگری، این بار،سر به دیدن شان بر نیاوری.

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
  ۱ بی اعتنا به جیک جیکِ پُر از التماسِ جوجه گنجشگان، باید که از میانه ی این باغ بگذری؛ و شاخه های انبوه اش را، با این همه شکوفه که بر آنهاست، گر بی دریغ و درد نیاری که بنگری، این بار، سر به دیدن شان بر نیاوری. فردا گروهی پروانه دار، از کاردیدگانِ تبرداران، از راه می رسند و انبوهِ بی دفاعِ درختان را، بی اعتنا به این همه نوزادِ نازنینِ بهاری   به گاهواره ی هر شاخسارشان، از صبح تا غروب، یکجا فرو می کاهند به چند کامیون چوب! ۲...
چه پیش آمد در تاریخ؟ اسماعیل خویی
اخبار روز

چه پیش آمد در تاریخ؟ اسماعیل خویی

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 چه شد؟ چه پیش آمد در تاریخ: که ما، یکایکِ ما، از رُستم، خمان خمان،   در دالانِ بی چراغِ زمان،  آمدیم و آمدیم، تا که شدیم، در آستانِ خودآگاهی، همین که هستیم:  پیرمردکِ خنزپنزری؟! وَ عشقِ باستانی ی ما هنوز نیز همان دخترِ زلالِ اثیری ست.   در تهمینه ی جوان، که آمده ست و فرورفته در تنِ لکّاته ای از خود بیزار، در آستانِ تباهی؟! سی ام اردیبهشت ۱۳۹۶، بیدرکجای لندن اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال...
بیست و دو شعر از نگار نادر زیبا کرباسی
اخبار روز

بیست و دو شعر از نگار نادر زیبا کرباسی

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 عاشقان شعر نگار نادر را پیار سال ملاقات کردم شاعر کرد عراقی که به طور اتفاقی سال پیش سر از پاتق نویسش من در آورده بود از شعر گفتیم شکفتیم گل از گل و دوست شدیم تا این که امروز دوباره توانستم شعرهایی از او را با یاری ی خودش به فارسی برگردانم و با شما در میان بگذارم مستدام باد دوستی با عشق زیبا کرباسی بیست و دو شعر از نگار نادر برگردان از کردی به فارسی زیبا کرباسی با یاری و همراه شاعر شعرم انار است ۱ وللاه...
مراسم "شبِ دکتر محمدرضا طاهریان" به ابتکار مجله ی بخارا و همکاری جامعه دندانپزشکی ایران از ساعت ۵ بعداز ظهر روز جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ در محل کانون زبان فارسی با اجرای علی دهباشی و حضور شاعر نامدار، محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک) و مهمانانی ویژه از جامعه پزشکی و فرهنگی، با استقبال پرشور صدها تن از اهالی ادب و هنر برگزار شد.
اخبار روز

مراسم "شبِ دکتر محمدرضا طاهریان" به ابتکار مجله ی بخارا و همکاری جامعه دندانپزشکی ایران از ساعت ۵ بعداز ظهر روز جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ در محل کانون زبان فارسی با اجرای علی دهباشی و حضور شاعر نامدار، محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک) و مهمانانی ویژه از جامعه پزشکی و فرهنگی، با استقبال پرشور صدها تن از اهالی ادب و هنر برگزار شد.

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 گزارشی از مراسم "شبِ دکتر محمدرضا طاهریان"؛ دندانپزشک مردمی، نویسنده و شاعر متعهد، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر مجله ی وزین "دانش و مردم" و مجله ی "دندانپزشکی امروز"؛ مردی برای تمامِ فصول... مراسم "شبِ دکتر محمدرضا طاهریان" به ابتکار مجله ی بخارا و همکاری جامعه دندانپزشکی ایران از ساعت ۵ بعداز ظهر روز جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ در محل کانون زبان فارسی با اجرای علی دهباشی و حضور شاعر نامدار و پژوهنده ی سترگِ میهن، محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک) و مهمانانی ویژه از جامعه پزشکی و فرهنگی، با استقبال پرشور صدها تن...
ما زبان را در گفتار می شنویم و، اگر خواستیم، بدان گوش می سپاریم. در نوشتار، امّا، زبان را می بینیم و، اگر خواستیم، آن را می خوانیم. این چگونگی، در شعرشناسی، چون بخشی از زبان شناسی، برای من، این پرسش را پیش آورده است که آیا ما، در شعر، وزن و قافیه را می شنویم یا می بینیم؟ یا که آیا وزن و قافیه، در شعر، از نمودهای گوشی اند یا از نمودهای چشمی؟ سمعی یا بصری؟
اخبار روز

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی/ شهرخودرو، تبعیدگاه مخوف

عصر ایران - ۲ ساعت قبل
 زبان چیست؟ زنجیره ای از آواها، که از دهانِ گوینده برون می آید وبه گوشِ شنونده می رسد؟ یا زنجیره ای از حروف، که نویسنده آن را بر کاغذ می نگارد و خواننده می خواند؟ می دانیم که زبان شناسی ی امروزین زبان را «زنجیره ای از آواها» می شناسد. زبان شناسی ی سُنّتی ی ما، امّا، زبان را انگار تنها «زنجیره ای از حروف» می بیند و بس! در «دستورِ زبانِ پنج استاد»، و در نوشته های بسیاری از زبان کاوانِ پیش وپس از ایشان، زبان انگار صدا ندارد. خاموش وپذیرا، بر کاغذ، چون بر میزِ...
زبان بستم و عُمر در اندوهی لال گذشت. با تکه ای نان سیر شدم و با نگاهِ غم اندودت، سیر گریستم.
اخبار روز

زبان بستم و عُمر در اندوهی لال گذشت. با تکه ای نان سیر شدم و با نگاهِ غم اندودت، سیر گریستم.

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 زبان بستم و عُمر در اندوهی لال گذشت. با تکه ای نان سیر شدم و با نگاهِ غم اندودت، سیر گریستم. تو را با باران یافته بودم در آسمان مه آلودی که گرگ از سر تقصیرِ بَرّه گذشته بود و تو نیمه جان در آغوش من می لرزیدی. حالا؛ تو در آغوشِ قصاب می خندی و خونِ بی امان از گلوی من می رود. اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:...
سوز آمد و‌برگها فروریخت طوفان شد و آشیانه گم شد رویایِ نهالِ ریشه در باد، در وحشتِ تازیانه گم شد
اخبار روز

سوز آمد و‌برگها فروریخت طوفان شد و آشیانه گم شد رویایِ نهالِ ریشه در باد، در وحشتِ تازیانه گم شد

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 سوز آمد و‌برگها فروریخت طوفان شد و آشیانه گم شد رویایِ نهالِ ریشه در باد، در وحشتِ تازیانه گم شد رگبار به قلبِ غنچه کوبید افتاد به جانِ ساقه کولاک در مشت به گِل نشسته ی خاک، گُل پوچ شد و جوانه گم شد از غولِ چراغِ شهرِ جادو، جز کُشتنِ آرزو ندیدم فردای مرا سیاه کرد و در این شب بیکرانه گم شد این شهرِ خرابِ مانده در دود یک روز، جهانِ روشنم بود؛ در قیدِ بلوغ و‌ بندِ تکلیف آزادی کودکانه گم شد با گریه به جستجوی راهی راهی شده...
چنان در کینه ی این دینِ کین آیین گرفتارم که از هر کاو بر آن دارد گرایش نیز بیزارم. دل ام خواهد به دندان ها جَوَم حلقومِ هر کس را که این دین دارد و خواهد بداند من چه دین دارم!
اخبار روز

چنان در کینه ی این دینِ کین آیین گرفتارم که از هر کاو بر آن دارد گرایش نیز بیزارم. دل ام خواهد به دندان ها جَوَم حلقومِ هر کس را که این دین دارد و خواهد بداند من چه دین دارم!

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 چنان در کینه ی این دینِ کین آیین گرفتارم که از هر کاو بر آن دارد گرایش نیز بیزارم. دل ام خواهد به دندان ها جَوَم حلقومِ هر کس را که این دین دارد و خواهد بداند من چه دین دارم! ندیده ستم یکی آخوند کاو، در ژرفه های دل، نخواهد، تا به پادافراه، بیند بر سرِ دارم! شمارَد خود ز شیخانی که دین شان، نه همین نانی، که حق بخشیده چندانی که نتوانم که بشمارم! بدو بخشیده هر حق را، خداوندی ی مطلق را: چنان کز او خدای اش را تواناتر نپندارم! وگر...
خواهم بگویم بنده امشب شعر زوری اما به وللّاهه نمیدانم چه جوری من دوست دارم شاعری باشم همیشه اما نمیاید از این گربه سموری
اخبار روز

خواهم بگویم بنده امشب شعر زوری اما به وللّاهه نمیدانم چه جوری من دوست دارم شاعری باشم همیشه اما نمیاید از این گربه سموری

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
   "به خسرو باقرپور" خواهم بگویم بنده امشب شعر زوری اما به وللّاهه نمیدانم چه جوری من دوست دارم شاعری باشم همیشه اما نمیاید از این گربه سموری پابند وزن و قافیه باشم نه معنی شعرم بود یک شعر تصویری و صوری نه میکند الهام بر من یک فرشته نه معنی آرد بهر من غلمان و حوری هرچند شعر زورکی گفتن نباید اما بگویم حالیا با چه جسوری با این زبان الکن و طبع نداری خواهم من از هم میهنان...

تونی موریسون، نویسنده پرآوازه آمریکایی، در ۸۸ سالگی درگذشت

رادیو فردا - ۱ ساعت قبل
تونی موریسون، نویسنده پرآوازه‌ آمریکایی که تجربیات زندگی آفریقایی تبارهای آمریکا را در رمان‌های خود منعکس می‌کرد، شامگاه دوشنبه ۱۴ مرداد در سن ۸۸ سالگی درگذشت. خانواده خانم موریسون و ناشر او، انتشارات ناپف، ساعاتی پس از درگذشت او در اطلاعیه‌ای عنوان کردند که این نویسنده به دنبال یک بیماری کوتاه مدت که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد در مرکز درمانی مونته‌فیور نیویورک چشم از جهان فرو بست. خانواده تونی موریسون با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن قدردانی از آشنایان و دوستاران این نویسنده خواستار احترام به حریم شخصی و خانوادگی بازماندگان شده است. تونی موریسون در اوج بحران مالی دهه ۱۹۳۰...

مقدمه ای بریک کتاب علی اصغر راشدان

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
    ( مقدمه ایست برمجموعه داستانی به گزینش وویراست ریموندکاروروتام جنکز، درمقدمه مقولات لازم مطرح شده، کتاب حدودهفتصدصفحه است که یکی دوسال مشغول ترجمه اش بوده ام واماده چاپ است. ) عالی، ماندگارمی شود. ( ارسطو )  کارجمع آوری داستانهای کوتاه برای این کتاب راشروع که کردیم، یکی ازمعیارهای ما – بدون بیان موضوع، امابدون شک، جلب توجه کردن روایت داستان، یکی ازواقعیتهای تصمیم گیری مادرزمینه گزینش خواهدبود. همچنین احساس کردیم گزینش مان دموکراتیک یاحتی نمایشگرآن نخواهدبود. آنقدرفضای باز دراین مجموعه، برای گزینش تعداداستانهامحدودبودکه توانستیم همین تعدادرا ضمیمه کنیم. تصمیم...

ملاقات در سیروس محمود طوقی

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 موهایش را ماشین کرده بود ،از ته ته.و اندیشناک در حال قدم زدن بود، یک تسبیح هسته خرما هم دست راستش بود . انوش با خودش اندیشید :بی شک باید از چند ماه قبل به این جاآمده باشد . کمی هم لاغر تر شده بود ،نه خیلی .البته از آخرین باری که اورا دیده بود. انوش در ذهن پریشان و پاره پاره اش گشت تا ببیند آخرین بار چه زمانی او را دیده است . «به تقریب باید اواسط سال ۶۱ باشد ». مثل همیشه زنگی می زد و می آمد .به اختصار چیز هایی می...

خود آموزی جهانگیر صداقت فر

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
 ...آنگاه -   به خود آموختم که تهاجمِ توفان و باد را به همان مایه دوست بدارم که رامشِ تالاب را در آغوشِ خنیاگرِ نسیمِ سحر گاه. آموختم که سحاب   خصمِ آفتاب نیست ؛ هیاهوی باد   ویرانگرِ سکوتِ حجله‌ی مهتاب نیست. و آزمودم که انعکاسِ نورِ امید در شوره زارِ گذاره‌ی هستن الزاماً فریبِ سراب نیست. پس آنگاه دریافتم   که زوال   خود واپسین رباطِ...

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل
اخبار روز - ۳۱ دقیقه قبل