بارش‌ها در کشور از عصر امروز آغاز می‌شود

خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه از غرب وارد کشور می‌شود و تا اوایل هفته آینده مناطق مختلف کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد

منابع خبر
بارش‌ها در کشور از عصر امروز آغاز می‌شود خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
آغاز بارش‌ها در کشور از عصر امروز جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
آغاز بارش‌ها در کشور از عصر امروز فردا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
آغاز بارش‌ها در کشور از عصر امروز عصر ایران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
آغاز بارش‌ها در کشور از عصر امروز آفتاب - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱