آغاز تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه

جهان نیوز - ۹ تیر ۱۳۹۸

رئیس شرکت «روستک» از آغاز تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه خبر داد

منابع خبر