آغاز تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه

جهان نیوز -

رئیس شرکت «روستک» از آغاز تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه خبر داد

منابع خبر
آغاز تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه جهان نیوز -