ترکان پیشنهاد محدود شدن بودجه جاری کشور را مطرح کرد

رادیو فردا - ۱۱ دی ۱۳۹۳

محمود ترکان، مشاور عالی رئیس جمهوری ایران، با توجه به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت خواستار محدود شدن بودجه جاری کشور به مالیات و درآمدهای گمرکی شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای ترکان با اشاره به اینکه محل تأمین ارز اصلی کشور از محل درآمدهای نفتی است، پیشنهاد کرد که تأمین اصلی ارز به درآمدهای غیرنفتی سوق داده شود. مشاور عالی حسن روحانی پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو را به عنوان درآمدهای مهم غیرنفتی ایران دانست

منابع خبر
ترکان: بودجه جاری کشور محدود شود عصر ایران - ۱۱ دی ۱۳۹۳