باران به دشتِ تشنه ام هاشور می زند دست مسیح به قرنیه ی کور می زند

باران به دشتِ تشنه ام هاشور می زند دست مسیح به قرنیه ی کور می زند
اخبار روز
اخبار روز -

 
 با سیل خشم آلوده رفت مینی امامزاده
بچّه امامی؛ قاتلش شمر حرامزاده

هنگام رفتن، مومنان با چشمِ دل دیدند:
فریاد می زد یا ابوالفضل رضازاده!

*

باران به دشتِ تشنه ام هاشور می زند
دست مسیح به قرنیه ی کور می زند

ترسم نوازشش بشود مشتِ خشمگین
یاران! دلم برای وطن شور می زند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر