جاسوسی کشتی روسی در آبهای آمریکا

فاکس‌نیوز مدعی گشت‌زنی کشتی جاسوسی روسیه در ساحل شرقی آمریکا شد
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

شبکه خبری فاکس نیوز با اعلام خبری از گشت زنی یک کشتی روسی در آبهای آمریکا مدعی شد هدف این کشتی انجام جاسوسی برای مسکو بوده است.

منابع خبر
جاسوسی کشتی روسی در آبهای آمریکا جهان نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵