متکی به کارگروه مبارزه با پولشویی پیوست

متكي به كارگروه مبارزه با پولشويى پيوست
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۸ مهر ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: با تصویب هیئت وزیران، وزیر امورخارجه به عضویت کار گروه مربوط به آیین نامه های قانون مبارزه با پولشویی پیوست. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به اینکه وزارت امورخارجه نقش فعالی در ارتباط با موضوع پولشویی در داخل کشور نظیر تدوین قانون مبارزه با پولشویی، مسائل مرتبط با تحریم های مالی وبانکی داشته و همچنین بنا به وظیفه قانونی، ارتباط با نهادهای بین المللی نظیر FATE وسایر سیستم های نظارتی بین المللی را پیگیری می نماید، حضور موثر این وزارتخانه در کلیه ترتیبات مرتبط با موضوع فوق در داخل کشور را ضروری دانسته وبا عضویت این وزارت خانه در کار گروه مربوط به قانون مبارزه پولشویی موافقت کرد. پیش از این مصوبه وزیران اموراقتصاد ودارایی،بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری ورییس کل بانک مرکزی در این کار گروه عضویت داشته اند. این مصوبه در تاریخ ۱۶ مهرماه سالجاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید. انتهای پیام/ذ.

منابع خبر
متکی به کارگروه مبارزه با پولشویی پیوست خبرگزاری فارس - ۱۸ مهر ۱۳۸۸