بنزین چند ریالی چطور ۱۰۰۰ تومان شد؟

فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

خبرگزاری ایسنا: همیشه نرخ بنزین روندی صعودی دارد، روندی که می‌توان گفت طی ۱۰ ساله اخیر سرعت تندتری به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که سال ۱۳۵۶ هر لیتر بنزین در کشور تنها چند ریال ارزش داشت تا سال ۱۳۵۷ قیمت بنزین به لیتری یک تومان افزایش یابد

منابع خبر
بنزین ۶ ریالی چطور ۱۰۰۰۰ ریال شد؟... پیک ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
بنزین چند ریالی چطور ۱۰۰۰ تومان شد؟ تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
بنزین ۶ ریالی چطور ۱۰۰۰۰ ریال شد؟ انقلاب اسلامی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵