رادان: اسیدپاشی اصفهان بیش از حد بزرگنمایی شد

بی بی سی فارسی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

با گذشت بیش از یک ماه از حملات اسیدپاشی در اصفهان، احمدرضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی پلیس ایران امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه گفت: "حادثه اسید پاشی در اصفهان بیش از حد بزرگنمایی شد. این حادثه و بزرگ جلوه دادن آن موجب سو استفاده دشمنان شد."

منابع خبر