اژه‌ای:موضوع حصر قضائی نیست

سخنگوی قوه قضاییه: موضوع حصر موسوی و کروبی، قضایی نیست
کلمه
روز - ۱۰ آذر ۱۳۹۳

 به گزارش کلمه، در نشست خبری امروز ، محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی با خبرنگاران، وقتی یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای درباره ادعای امام جمعه مشهد مبنی بر ییلاق و قشلاق رفتن موسوی و کروبی پرسید، پاسخ شنید: چرا این را از من می‌پرسید؟ این موضوع، موضوع قضایی نیست.

وی با این پاسخ کوتاه، از اظهارنظر درباره ادعای صدور حکم قضایی برای حصر نیز خودداری کرد، و در عین حال موضوع را نامربوط به قوه قضاییه دانست؛

منابع خبر