احمد خاتمی می گوید اعدام‌های تابستان ۶۷ خدمت به ملت ایران بود

احمد خاتمی: امام خمینی با اعدام‌های ۶۷ خدمت بزرگی به ملت کرد
گویا
رادیو فردا - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

احمد خاتمی، امام جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را حرکتی قرآنی، ‌انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه بدوننام بردن مستقیم از لفظ اعدام، زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را «محارب» خواند. در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی مخالفت آیت‌الله حسینعلی منتظری با اعدام دسته جمعمی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ بازتاب گسترده‌ ای در داخل و خارج ایران داشت.  انتشار این فایل صوتی به احضار احمد منتظری فرزند آیت منتظری به دادگاه ویژه روحانیت انجامید. در همین ارتباط محسن کدیور روحانی منتقد حکومت ایران نیز روز جمعه به رادیو فردا گفت: حتی بر اساس «مبانی فقهی» آیت‌الله خمینی نیز این زندانیان «محارب» نبوده‌اند.

در تابستان ۶۷ به گفته آیت الله منتطری چند هزار زندانی سیاسی در زندان های ایران اعدام شدند

منابع خبر
توصیه احمد خاتمی به دولت تابناک - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵