حذف یارانه آب، نان و کالاهای اساسی

پرداخت يارانه آرد و نان به مصرف‌كننده ادامه مي‌يابد
خبرگزاری فارس
عصر ایران -

در ادامه بررسی لایحه یارانه‌ها، نمایندگان به آزادسازی قیمت آب و هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی پایان سال ۱۳۹۳، رای مثبت دادند. همشهری آنلاین : نمایندگان مجلس، دیروز ماده ۴ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را که درباره یارانه کالاهای اساسی است اصلاح و تصویب کردند.   البته با رای مجلس، دارو و نهاده‌های کشاورزی از هدفمند کردن یارانه‌ها مستثنی شدند. بدین‌ترتیب با تصویب ماده ۴لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها دولت موظف شد به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند. دارو و نهاد‌ه‌های کشاورزی (بذر، کود و نهال) از جمله مواردی بود که قرار بود براساس لایحه یارانه‌شان به‌تدریج حذف شود اما با پیشنهاد نمایندگان، این دو مورد از لایحه حذف شد.

"در ادامه بررسی لایحه یارانه‌ها، نمایندگان به آزادسازی قیمت آب و هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی پایان سال ۱۳۹۳، رای مثبت دادند"همچنین با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، کلمه حداکثر از ماده ۴ لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها حذف شد و بدین‌ترتیب دولت موظف است هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی فوق را در ۵سال برنامه پنجم توسعه و نه زودتر، اجرایی کند. توکلی این پیشنهاد را با هدف کاستن از بار تورمی لایحه ارائه کرد. وی در دفاع از پیشنهادش گفت: تاکنون در ۴مورد لفظ حداکثر با رای نمایندگان حذف شده است تا تضمین شود دوره اجرای قانون ۵ سال کمتر نشود. در این شرایط که قانون ۵ ساله اجرا شود، شوک کمتری به اقتصاد وارد خواهد شد. حذف یارانه آب طی ۵سال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با بررسی ماده ۳ این لایحه، ‌نحوه تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را طی برنامه پنجم توسعه مشخص کردند.

براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز شد میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف را باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور، به‌گونه‌ای تعیین کند که به‌تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.  

منابع خبر
حذف یارانه آب، نان و کالاهای اساسی عصر ایران -
حذف یارانه «گندم»، «آب» و«شیر» در برنامه پنجم دنیای اقتصاد -
حذف یارانه آب، نان و کالاهای اساسی همشهری -
پرداخت یارانه آرد و نان به مصرف‌کننده ادامه می‌یابد خبرگزاری فارس -