عمه پرقدرت رهبر کره شمالی/ تصاویر

عمه پرقدرت رهبر كره شمالی (+عکس)
عصر ایران
فردا - ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

باشگاه خبرنگاران: "کیم کیونگ هویی" به پیشنهاد دادن تاکتیک های نظامی موثر به دولت پیونگ یانگ در مواقع بحران های بین المللی مشهور است.

وی به مدت چهار دهه در خانواده رهبر کره شمالی یک مهره اساسی بوده است.

عمه رهبر کره شمالی "هویی" که ۶۶ سال دارد، در تمامی جلسات کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی نیز حضوری فعال دارد.

همسر ۶۶ ساله این زن نیز در ارائه راهکارهای سیاسی تبحر خاصی دارد و در کنار عمه کیم جونگ، وی را یاری می کند.

همسر "کیم کیونگ هویی"  سمت معاونت در کمیته دفاع ملی کره شمالی را نیز دارد.

منابع خبر
عمه پرقدرت رهبر کره شمالی/ تصاویر فردا - ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
عمه پرقدرت رهبر کره شمالی (+عکس) عصر ایران - ۱۹ فروردین ۱۳۹۲