انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان فعال و در کشور موفق است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

زنجان - رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان یکی از انجمن های فعال و موفق در کشور است.

منابع خبر
انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان فعال و در کشور موفق است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
در زمینه حمایت از تولید نیز موفق نبودیم! تابناک -