تجمع علیه قاتل ندا آقا سلطان در تهران

بانوان تهراني خواستار استرداد قاتل ندا آقا سلطان به ايران شدند
خبرگزاری فارس
خبر آنلاین -

سیاست  - تجمع جمعی از زنان ایرانی در مقابل سفارت انگلیس که خواستار استرداد آرش حجازی به عنوان قاتل ندا آقا سلطان بودند، با حاشیه هایی همراه بود. به گزارش ایرنا در این تجمع تعداد بسیاری از زنان ایرانی به امضای طومار برای استرداد قاتل ندا آقا سلطان به ایران پرداختند.  تجمع کنندگان شعارهایی مانند " قاتل فتنه انگیز، تحویل باید گردد "، " انگلیس مکار است، ملت ما بیداراست"، "خط نفاق و فتنه افشا باید گردد، قاتل آقا سلطان رسوا باید گردد"، "عاملان جنایت، آمریکا و انگلیس"، "آرش حجازی قاتل آقا سلطان" و "خط نفاق و فتنه،خط قتل و جنایت" راسردادند. پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان بود به دو زبان فارسی و انگلیسی بود که البته پلاکاردهای با زبان انگلیسی بیشتر بود که روی بیشتر آنها مرگ بر انگلیس نوشته شده بود. پلاکاردی در دست تجمع کنندگان بود که در یک سوی آن عکس ندا آقاسلطان به عنوان مقتول و در سوی دیگر آن عکس آرش حجازی به عنوان قاتل درج شده بود و دربین این دو تصویر به زبان انگلیسی نوشته شده بود "ما خواهان استرداد آرش حجازی قاتل آقا سلطان به کشورمان هستیم".

منابع خبر
تجمع علیه قاتل ندا آقا سلطان در تهران خبر آنلاین -
امضای طومار برای استرداد قاتل ندا آقا سلطان فردا -
بانوان تهرانی خواستار استرداد قاتل ندا آقا سلطان به ایران شدند خبرگزاری فارس -