در خرم‌آباد ۲۳ رفتگر لیسانس و فوق‌ لیسانس استخدام شدند

استخدام ۲۳ رفتگر ليسانس و فوق‌ليسانس در خرم‌آباد
گویا
رادیو زمانه -

استان لرستان یکی از استان‌های ایران است که بالاترین نرخ بیکاری را در سال‌های اخیر داشته است. اکنون شهردار خرم‌آباد از استخدام ۲۳ رفتگر لیسانس و فوق‌ لیسانس در این شهر خبر داده است.

منابع خبر
در خرم‌آباد ۲۳ رفتگر لیسانس و فوق‌ لیسانس استخدام شدند رادیو زمانه -
استخدام ۲۳ رفتگر لیسانس و فوق‌لیسانس در خرم‌آباد گویا -
استخدام رفتگر لیسانس و فوق‌لیسانس در خرم‌آباد ندای سبز آزادی -
استخدام ۲۳ رفتگر لیسانس و فوق‌لیسانس در خرم‌آباد فرارو -