عکس / چهارشنبه سوری در تهران

عکس / چهارشنبه سوری در تهران

پیک ایران
پیک ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳منابع خبر
عکس / چهارشنبه سوری در تهران پیک ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
چهارشنبه سوری - تهران (عکس) عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
مصدومان چهارشنبه سوری (عکس ۱۶+) عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳