در بازی‌های باقیمانده باید تلاش زیادی کنیم/ روی زاید حساب ویژه‌ای باز کرده بودیم

خبرگزاری فارس - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان گفت: باید در ۵ بازی باقیمانده تلاش زیادی کنیم تا بتوانیم جایگاه تیم خود را حفظ کنیم

منابع خبر
 روی زاید حساب ویژه‌ای باز کرده بودیم پارس فوتبال - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
در بازی‌های باقیمانده باید تلاش زیادی کنیم فوتبالی‌ترین - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱