نوید کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده

جهان نیوز - ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

در هفته منتهی به ۱۱ مرداد از مجموع ۱۱ گروه کالایی مورد بررسی، هفت گروه با کاهش و دو گروه بدون تغییر قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل بوده‌اند.

منابع خبر
نوید کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده جهان نیوز - ۱۹ مرداد ۱۳۹۲
احتمال کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده فرهیختگان - ۱۹ مرداد ۱۳۹۲