عکس: دروازه دولت در زمان قاجار

فردا - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

عکسی که در اینجا می‌بینید، دروازه دولت تهران را در سال ۱۲۸۵ خورشیدی نشان می‌دهد. این دروازه در زمره شش دروازه نخست تهران قرار دارد و در دوره فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده است

منابع خبر
عکس: دروازه دولت در زمان قاجار فردا - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷