واکنش عراق به قاچاق آثار تاریخی توسط داعش

تابناک - ۹ اسفند ۱۳۹۳

حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت: همه آثار تاریخی که توسط گروه تروریستی داعش به سرقت رفته و قاچاق شده، شماره سریال دارد و آن ها را با کمک های بین المللی تحت پیگیری قرار خواهیم داد

منابع خبر